Dennis Hauger, Fredric Aasbø, Ole Christian Veiby, Dennis Olsen og Frank Tore Larsen er fem av de mest profilerte og omtalte bilsportutøverne - men bilsportkarrieren kjøres og finansieres på ulike premisser. Sjekk ut hva disse og 40 andre utvalgte norske bilsportprofiler hadde i inntekt, skatt og formue i 2022.

Dette bidro bilsportprofilene med til fellesskapet i 2022

Onsdag kom tradisjonen tro skattelistene for inntektsåret i fjor, og vi har igjen sjekket hvordan ståa var hos de mest profilerte utøverne og profilene innenfor bilsporten.

Publisert

BILSPORT: Onsdag 6. desember kunngjorde Skatteetaten det offentlige skatteregisteret for inntektsåret 2022. Det betyr at alle og enhver har rett til innsyn til hva hver og en av oss som har skattbar inntekt til den norske stat bidrar med til fellesskapet.

BILSPORT: Onsdag 6. desember kunngjorde Skatteetaten det offentlige skatteregisteret for inntektsåret 2022. Det betyr at alle og enhver har rett til innsyn til hva hver og en av oss som har skattbar inntekt til den norske stat bidrar med til fellesskapet.

Dette er andre året hvor Parc Fermé velger å offentliggjøre skattelistene fra bilsportens perspektiv. Det er mange varianter vi kunne ha segrert hvilke profiler vi ønsker å trekke fram, og i år som vi fjor har vi valgt å skille ut listene utifra en redaksjonell vurderinger over hvem vi mener er de mest sentrale personene i norsk bilsport.

• Elitelandslaget til Team Norway, hvor de aller fleste bedriver bilsport på et høyt og profesjonelt nivå og flere også lever 100 prosent av det.
• Norgesmesterne i de fleste grener vi mener har størst relevans og interesse.
• Norges Bilsportforbunds viktigste nøkkelpersoner.

Og rett skal være rett, vi offentliggjør også tallene til Parc Fermés egen redaktør.

Slik måles økonomien

Samtidig er det viktig å understreke at den skattbare inntekten ikke nødvendigvis viser realiteten, og derfor legger vi vekt på «inntektsåret» og hva man bidrar av skattemidler, framfor hva man egentlig «tjener». De offentlige tallene fra Skatteetaten gir kun et grunnlag for hva man bidrar med av inntekter til fellesskapet, men det foreligger mange faktorer bak inntektstallet, som ikke nødvendigvis samsvarer med bruttoinntekten.

– Den inntekten som står i skattelistene er alminnelig inntekt, det vil si netto inntekt, som er summen av inntekter minus fradrag. Med andre ord vil for eksempel en arbeidstaker som har store fradrag, som for eksempel renteutgifter, reiseutgifter eller tap ved salg av aksjer, har en mye lavere inntekt i skattelistene enn hans reelle lønnsinntekt, sa fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen overfor Nettavisen i 2017.

Tallene gir kun altså et slags overfladisk innblikk i økonomien, men det gjenspeiler ikke nødvendigvis det helt reelle tallet for personens privatøkonomi. Og utover sin egen hovedbeskjeftigelse kan bruttoinntekten også komme fra eksempelvis aksjesalg eller utbytte fra aksjeposter man innehar som ikke nødvendigvis er relevant til egen jobb eller bilsportsatsing.

– Særlig vil jeg trekke fra at mange eiendeler verdsettes langt lavere enn omsetningsverdi, og at nettoinntekten ofte er langt lavere enn reell bruttoinntekt. I tillegg kan det ha vært gjort feil fra skattyters eller fra Skatteetatens side som påvirker tallene. Skattetallene som legges ut nå tar heller ikke hensyn til at noen skattebetalere har klaget på skatteoppgjøret sitt, understreket Lothe overfor Nettavisen.

Mest utgifter

I bilsportens sammenheng er det også viktig å understreke at de aller, aller fleste ikke har bilsporten som et levebrød. Det hører til fåtallet. For mange er bilsport kun en hobby og for det meste kun rene utgifter, selv om de utvalgte profilene er involvert i sporten på et høyt nivå i norsk målestokk.

Men også blant noen av de største profilene så er ikke nødvendigvis bilsporten hovedbeskjeftigelsen Eksempelvis så innebærer GT-fører Christian Krognes sin inntekt primært hans jobb som prosjektleder for firmaet Mur Direkte, Ole Christian Veiby driver også med annen forretningsvirksomhet ved siden av sin profesjonelle satsing i rallycross, og Norges Bilsportforbunds sportssjef Atle Gulbrandsen er kjent under flere roller, primært som Viaplays hovedkommentator i Formel 1 og Formel 2, i tillegg til foredragsvirksomhet og PR-oppdrag gjennom sitt selskap Ribalta.

Og på hobbynivå kan bilsporten også påvirke inntekten på en reduserende måte. Dersom et team driftes gjennom et enkeltpersonsforetak, så vil overskuddet eller underskuddet av denne satsingen ha en innvirkning på nettoinntekten til vedkommende; om foretaket for satsingen går i minus, så vil et underskudd også medføre fradrag på den skattbare inntekten. Et overskudd, dersom eksempelvis sponsorinntektene er høyere enn driftsutgiftene, så vil dette bokføres inn som et overskudd på personinntekten, som igjen blir en skattbar inntekt.

Dersom en satsing driftes gjennom et AS, altså aksjeselskap, så vil ikke denne omsetningen ha noen direkte innvirkning på privatøkonomien til en enkeltutøver, med mindre man tar ut lønn eller utbytte fra selskapet.

Vi minner også om at flere av utøverne som er trukket fram er født etter 2004, hvilket innebærer at Skatteetaten ikke har offentliggjort tall på disse. Det er også noe av årsaken til at vi har valgt ikke å ta med norgesmesterne fra i ulike grener og klasser dersom de er født etter 2004.

... og for ordens skyld ved at vi har valgt å offentliggjøre disse tallene; dette tjente Parc Fermés redaktør i 2022:

Simen Næss Hagen, 1991, Larvik

Inntekt: 450 746
Formue: 0
Skatt: 160 903

Powered by Labrador CMS