Crosskart har like høy, om ikke høyere, hastighet som rallycross, men konkurranseformatet er tilsvarende bilcross. Flere førere, spesielt i toppklassen, har uttrykt ønske om tidtakning framfor omgangspoeng. Men måten NBF ønsker å teste ut tidtakning på faller ikke i god jord hos førerne, skal vi tro crosskartens egen førerforening. Her fra NM-runden på Konsmo i fjor.

Innførte tidtaking med stoppeklokke – ble trukket tilbake etter protester

Manuell tidtakning med stoppeklokke falt ikke i god jord i crosskartmiljøet, og nå har seksjonen snudd.

Publisert Sist oppdatert

CROSSKART: Torsdag forrige uke kunngjorde crosskartseksjonen i Norges Bilsportforbund at de innfører tidtakning i den øverste klassen Crosskart Xtreme. Men det er ikke på samme premiss som i rallycross ved at hver enkelts omgangstid rangeres individuelt, uavhengig av heatplassering.

CROSSKART: Torsdag forrige uke kunngjorde crosskartseksjonen i Norges Bilsportforbund at de innfører tidtakning i den øverste klassen Crosskart Xtreme. Men det er ikke på samme premiss som i rallycross ved at hver enkelts omgangstid rangeres individuelt, uavhengig av heatplassering.

I stedet er tanken bak tidtakningen å premiere den som er raskest i forhold til de innledende poengene som setter finaleposisjonene.

– Raskeste fører i hver omgang vil få tre ekstra omgangspoeng. Dette er nytt og 2024 vil bli et prøveår. Tidtakingen vil bli foretatt med stoppeklokker av arrangøren, og det er tiden disse tar som er gjeldende. Person ansvarlig for tidtaking vil være faktadommer og tiden kan ikke protesteres på. Vi håper dette blir en spennende løsning som vil kunne gi noe mer skille på resultatlistene, skriver seksjonen i sin kunngjøring.

Selv om det har vært på agendaen hos aktive crosskartførere i lang tid at man ønsker seg tidtakning, i alle fall i de største klassene, så er ikke dette noe førerforeningen formelt skal ha lagt på bordet.

Reagerer på stoppeklokka

Leder Lorentzen mener seksjonens bestemmelse om å teste ut dette i år, og med manuell stoppeklokke som tidtakningskilde, er tatt over hodet på førerforeningen som legger fram forslag, ideer og ønsker som kommer direkte fra de aktive.

Anita Fjeldvik Lorentzen, leder i Norsk Crosskart Forening.

Selv om det var oppe til diskusjon under Bilsportkonferansen på senhøsten i fjor, var ikke dette noe konkret innspill fra førerforeningen, og Lorentzen synes også det framstod uklart hvilken makt som forelå i debattene på konferansen uten at de ble orientert før vedtakene ble gjort.

– Dette kom dettende ned fra himmelen. Det er ingen fra forbundet som har tatt kontakt med oss. Det er tross alt et NM. Det er greit at vi skal prøve oss på tidtakning, men vi kan ikke stå med noen stoppeklokker, sa Lorentzen.

Kostnadsspørsmål

Elektronisk tidtakning er ofte forbundet med store kostnader, og crosskartseksjonen bekrefter at dette står sentralt når de diskuterer bruk av tidtakning i crosskart. Spesielt i en gren hvor det ikke er etablert innkjøp eller leie av utstyr, samt kompetanse og rutiner til å håndtere elektronisk tidtakning.

– Det er helt riktig at dette er et kostnadsspørsmål. Vi er ikke kjent med noen som har mulighet for å gjøre dette innenfor en akseptabel økonomisk ramme, skriver Vera Bakke Andresen, på vegne av crosskartseksjonen, i en e-post.

– Førerforeningen signaliserer at de ikke er blitt involvert i noen dialog og diskusjon om dette. Hva er grunnlaget bak beslutningen som er tatt?

– Sist nå ble det tatt opp av førere på Bilsportkonferansen i november og diskutert der. Der var også førerforeningen representert, og vi har ikke fått noen signaler fra de i etterkant og før reglementet ble publisert. Derfor veldig rart at de «signaliserer» det. På konferansen var det stoppeklokker som ble diskutert. Alle NM-arrangører var også til stede og det var viktig å gjøre dette på en måte som også er akseptabel for arrangørene, skriver Andresen.

Kort tid etter at Parc Fermé publiserte artikkelen mandag ettermiddag, kom kontrabeskjeden fra crosskartseksjonen, ifølge Lorentzen. Hun hadde på agendaen denne uka å få til en dialog med seksjonen om i alle fall å diskutere, men aller helst, omgjøre hele vedtaket som ble gjort.

Nå har førerforeningen blitt hørt.

– Jeg har akkurat snakket med seksjonen, som nå har trukket dette tilbake. Alt er med andre ord som før, og det er vi kjempefornøyde med, sier Loretnzen.

Powered by Labrador CMS