Parc Fermé har tatt tempen på inntektsåret fra i fjor på flere av de mest profilerte bilsportutøverne i ulike roller. Her er 8 av totalt 90 profiler vi har skaffet en oversikt over. Fra venstre driftingfører Fredric Aasbø, rallycrossfører Jonas Dalseth Jacobsen, rally- og rallycrossfører Ole Christian Veiby, rallyfører Frank Tore Larsen, NBF-generalsekretær Hallgeir Raknerud, Formel 2-fører Dennis Hauger, racingfører og Arctic Circle Raceway-investor Wiggo Dalmo og racingfører Dennis Olsen.

Slik var inntektsåret 2021 for de mest sentrale bilsportprofilene i Norge

De aller færreste bilsportutøvere lever av nettopp bilsporten, men dette er hva 90 av de mest sentrale bilsportprofilene i Norge hadde å bidra med til fellesskapet i fjor.

Publisert Sist oppdatert

BILSPORT: Onsdag 7. desember kunngjorde Skatteetaten det offentlige skatteregisteret for inntektsåret 2021. Det betyr at alle og enhver har rett til innsyn til hva hver og en av oss som har skattbar inntekt til den norske stat bidrar med til fellesskapet.

BILSPORT: Onsdag 7. desember kunngjorde Skatteetaten det offentlige skatteregisteret for inntektsåret 2021. Det betyr at alle og enhver har rett til innsyn til hva hver og en av oss som har skattbar inntekt til den norske stat bidrar med til fellesskapet.

For første gang velger Parc Fermé å offentliggjøre skattelistene fra bilsportens perspektiv. Det er mange varianter vi kunne ha segrert hvilke profiler vi ønsker å trekke fram. I år har vi valgt å skille ut listene utifra en redaksjonell vurderinger over hvem vi mener er de mest sentrale personene i norsk bilsport.

• Elitelandslaget til Team Norway, hvor de aller fleste bedriver bilsport på et høyt og profesjonelt nivå og flere også lever 100 prosent av det.
• Medaljevinnerne i det vi anser som de fem største norgesmesterskapene denne sesongen.
• Norges Bilsportforbunds viktigste nøkkelpersoner.

Og rett skal være rett, vi offentliggjør også tallene til Parc Fermés egen redaktør.

Slik måles økonomien

Samtidig er det viktig å understreke at den skattbare inntekten ikke nødvendigvis viser realiteten, og derfor legger vi vekt på «inntektsåret» og hva man bidrar av skattemidler, framfor hva man egentlig «tjener». De offentlige tallene fra Skatteetaten gir kun et grunnlag for hva man bidrar med av inntekter til fellesskapet, men det foreligger mange faktorer bak inntektstallet, som ikke nødvendigvis samsvarer med bruttoinntekten.

– Den inntekten som står i skattelistene er alminnelig inntekt, det vil si netto inntekt, som er summen av inntekter minus fradrag. Med andre ord vil for eksempel en arbeidstaker som har store fradrag, som for eksempel renteutgifter, reiseutgifter eller tap ved salg av aksjer, ha en mye lavere inntekt i skattelistene enn hans reelle lønnsinntekt, sa fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen overfor Nettavisen i 2017.

Tallene gir kun altså et slags overfladisk innblikk i økonomien, men det gjenspeiler ikke nødvendigvis det helt reelle tallet for personens privatøkonomi. Og utover sin egen hovedbeskjeftigelse kan bruttoinntekten også komme fra eksempelvis aksjesalg eller utbytte fra aksjeposter man innehar som ikke nødvendigvis er relevant til egen jobb eller bilsportsatsing.

– Særlig vil jeg trekke fra at mange eiendeler verdsettes langt lavere enn omsetningsverdi, og at nettoinntekten ofte er langt lavere enn reell bruttoinntekt. I tillegg kan det ha vært gjort feil fra skattyters eller fra Skatteetatens side som påvirker tallene. Skattetallene som legges ut nå tar heller ikke hensyn til at noen skattebetalere har klaget på skatteoppgjøret sitt, understreket Lothe overfor Nettavisen.

Mest utgifter

I bilsportens sammenheng er det også viktig å understreke at de aller, aller fleste ikke har bilsporten som et levebrød. Det hører til fåtallet. For mange er bilsport kun en hobby og for det meste kun rene utgifter, selv om de utvalgte profilene er involvert i sporten på et høyt nivå i norsk målestokk.

Dersom et team driftes gjennom et enkeltpersonsforetak, så vil overskuddet eller underskuddet av denne satsingen ha en innvirkning på nettoinntekten til vedkommende; om foretaket for satsingen går i minus, så vil et underskudd også medføre fradrag på den skattbare inntekten. Et overskudd, dersom eksempelvis sponsorinntektene er høyere enn driftsutgiftene, så vil dette bokføres inn som et overskudd på personinntekten, som igjen blir en skattbar inntekt.

Dersom en satsing driftes gjennom et AS, altså aksjeselskap, så vil ikke denne omsetningen ha noen direkte innvirkning på privatøkonomien til en enkeltutøver, med mindre man tar ut lønn eller utbytte fra selskapet.

Vi minner også om at flere av utøverne som er trukket fram er født etter 2003, hvilket innebærer at Skatteetaten ikke har offentliggjort tall på disse. Det er også noe av årsaken til at vi har valgt ikke å ta med grener som eksempelvis gokart og crosskart, da en stor overvekt av medaljørene her er født etter 2003.

... og for ordens skyld ved at vi har valgt å offentliggjøre disse tallene; dette tjente Parc Fermés redaktør i 2021:

Simen Næss Hagen, 1991, Larvik
Inntekt: 462 911
Formue: 0
Skatt: 159 599


Powered by Labrador CMS