Denne grafen viser økningen i antall utløste personlige lisenser. Sjekk ut tallene som viser den positive utviklingen i aktiviteten i norsk bilsport siden begynnelsen på 2000-tallet.

Rekordår for norsk bilsport

Bilsporten går så det suser, skal vi tro tallene til Norges Bilsportforbund. Aldri før har det vært løst ut flere lisenser på både utøvere og kjøretøy.

Publisert Sist oppdatert

BILSPORT: Denne uken publiserte Norges Bilsportforbund årsmeldingen for 2023, hvor de rapporterer om året som er gått og samtidig gir alle lisensinnehavere innsyn i tall og økonomi som er med på å holde driften av bilsporten i Norge gående.

BILSPORT: Denne uken publiserte Norges Bilsportforbund årsmeldingen for 2023, hvor de rapporterer om året som er gått og samtidig gir alle lisensinnehavere innsyn i tall og økonomi som er med på å holde driften av bilsporten i Norge gående.

Den økonomiske driften av NBF i 2023 er i det store bildet relativt uendret sammenliknet med 2022. Omsetningen økte fra 30,9 til 32,6 millioner kroner, mens overskuddet etter fondsavsetning var på i underkant av 300.000 kroner - omtrent halvparten av overskuddet fra året før.

Inntektene fra personlige lisenser er mer eller mindre uendret, mens det ble utløst engangslisenser for nesten 300.000 kroner mer i 2023 kontra 2022. De største nedgangene på inntektspostene er budgebyr i bilcross, som sank fra 3,8 til 3,6 millioner kroner, samt at FIA-tilskuddet ble redusert med omlag 250.000 kroner.

Over 1000 flere på to år

Glenn Mellegaard, president i Norges Bilsportforbund.

Samlet innskutt og opptent egenkapital til NBF ligger nå på 22,4 millioner kroner, opp fra 18,6 millioner kroner fra 2022.

– At det går godt betyr også at vi gjør mye riktig og vår strategi- og handlingsplan er styrende for vår drift og et dokument som alle i organisasjonen har eierskap til. Det at vi arbeider målrettet med samme strategi i styre, administrasjon og i seksjoner, gjør at vi lykkes som gruppe og lag, skriver NBF-president Glenn Mellegaard i sin oppsummering i årsmeldingen.

Når vi dykker nærmere ned i lisenstallene, som er forbundets primære inntektskilde, så er utviklingen mer eller mindre utelukkende stigende.

Parc Fermé har gjennom samtlige tall for utstedte personlige lisenser fra 2001 til og med i dag, som viser en økning på 48 prosent i utløste personlige lisenser. I 2001 viser tidligere årsmeldinger totalt 4204 utløste lisenser, mens 2023 for første gang bikker den magiske grensen på 6000. 6253 lisenser ble utstedt i 2023, ifølge den siste årsmeldingen, som bare siden 2021 er en økning på nesten 1000 lisenser alene.

– Jeg har faktisk ingen umiddelbar forklaring på det, sier Mellegaard til Parc Fermé, på spørsmål om han konkret har fanget opp hvorfor økningen har vært så bratt de to siste årene. 

Siden «Petter Solberg»-effekten slo til på starten av 2000-tallet, så økte også antallet på over 1000 på to år, fra 4204 lisenser i 2001 til 5219 i 2003. Siden den gang har antallet lisenser ligget og vaket jevnt mellom 5000 og 5500 i mer enn 15 år.

Stadig flere barn godt nede i barne- og ungdomsskolealder blir aktive i norsk bilsport.

God økning blant de unge

Over 200 av lisensene har kommet direkte på juniornivå siden 2019. Mot 1009 lisenser for fem år siden er dette tallet nå oppe i 1239 juniorer. Det er grenene innenfor offroad, crosskart, drifting, gokart, bilcross, rallycross, rally og dragracing som utløser juniorlisenser. 

Ikke overraskende er det innenfor gokart, eller karting som grenen formelt omtales som, hvor andelen er størst med 541 lisenserte. En oppgang alene på 100 siden 2019. Også crosskart har en oppgang på 60 utøvere, mens det også har vært en oppgang på 61 utøvere innenfor bilcross og rallycross samlet.

– Stadig flere utøvere hevder seg internasjonalt i flere grener. Hvilken formening har du om en eventuell effekt av dette?

– Det har det helt sikkert gjort. Det er klart, det påvirker og motorsport er mye mer i vinden etter disse kom på banen. Spesielt fordi flere av dem også er veldig unge, sier presidenten og viser til formelbilstjernene i Dennis Hauger og Martinius Stenshorne.

Generalsekretør Hallgeir Raknerud.

Hver åttende er kvinne

Generalsekrtær Hallgeir Raknerud istemmer presidenten og mener det ligger en kombinasjon av både spesielt Haugers framgang gjennom Formel 3 og Formel 2, kombinert med den generell Formel 1-interessen, har hatt sin påvirkning på økningen i antall lisenser.

– Vi har nok litt Dennis Hauger-effekt, for han har vært med en stund. Men jeg tenker på den dagen både Dennis og Martinius tar enda et skritt videre, hva det vil bety. Så det det gir jo helt klart litt effekt. I tillegg ser vi at det er mange 30-35-åringer som er blitt gira på Formel 1, og en del av tar seg til gokartbanene og kjører litt treninger. Og de har fort unger som de drar med seg. Så jeg er ganske sikker på at mye handler om både den generelle økte F1-interessen, og at vi har Dennis der og nå etterhvert Martinius, sier Raknerud til Parc Fermé.

Siden 2016 har Norges Bilsportforbund også skilt ut kvinneandelen på utstedte lisenser. Her har prosentandelen ligget relativt jevn og urørt. Men i rent antall var 2023 også et rekordår for jentene, med 769 utstedte lisenser, som gir en prosentandel på 12,3. Eller rettere sagt; rundt åttende aktive bilsportutøver er kvinnelig. Andelen har dog vært høyere før. I 2021, med 668 utstedte lisenser til jenter og kvinner, var prosentandelen på 12,62.

Det er også utløst over 13.000 engangslisenser. Det har flere forklaringer, ifølge generalsekrtæren.

– Mange flere ønsker å ta med seg bilen sin på banedager kontra før. I tillegg var FunSport-klassen i fjor en kjempesuksess, hvor man kunne utløse engangslisens det første løpet man kjørte, før man måtte tegne full lisens for å kjøre flere løp. FunSport bidro til enda flere aktive lisenser, i tillegg til at det også genererte over 80.000 kroner til Barnekreftforeningen, slår Raknerud fast.

I tillegg er det rekord på utløste vognlisenser. Totalt 5702 vognlisenser ble løst inn i 2023, en økning på 175 fra året før. Tilbake i 2001 var dette tallet 3246, altså en økning på hele 75 prosent siden starten av 2000-tallet i antall betalte vognlisenser.

Powered by Labrador CMS