Sean Olsen og Carl Erik Berg ble begge diskvalifisert fra C-finalen på Gardermoen, og fikk med det null poeng fra løpet. Det er feil, i henhold til regelboka, og for andre året på rad har Parc Fermé funnet en rekke avvik - ikke bare fra årets sesong, men også tilbake til 2020 og 2021.

Nye poengfeil i rallycrossen for fjerde året på rad

Flere deltakere i norsk rallycross har ikke fått riktig utdelt poeng over flere sesonger, uten at verken utøverne selv eller forbund har gjort noe med avvikene på egenhånd.

Publisert Sist oppdatert

RALLYCROSS: En gjennomgang etter fire av årets fem NM- og NC-runder i rallycross viser nye gjentakelser av utregningsfeil av poengene. For ett år siden kunne Parc Fermé avsløre en rekke avvik i poengene fra 2022-sesongen, og etter enda nøyere gjennomgang foreligger det også feil fra 2020- og 2021-sesongen som Parc Fermé har avdekket.

RALLYCROSS: En gjennomgang etter fire av årets fem NM- og NC-runder i rallycross viser nye gjentakelser av utregningsfeil av poengene. For ett år siden kunne Parc Fermé avsløre en rekke avvik i poengene fra 2022-sesongen, og etter enda nøyere gjennomgang foreligger det også feil fra 2020- og 2021-sesongen som Parc Fermé har avdekket.

Fortsatt er det viktig å presisere at avvikene ikke utgjør noen stor betydning for spesielt medaljekandidatene i de ulike klassene, men det er likevel hele 19 av førerne som i mindre grad er blitt bokført med feil poeng gjennom årets sesong.

Etter at Parc Fermé henvendte seg til rallycrosseksjonen i Norges Bilsportforbund forrige uke for å få en kommentar knyttet til regnefeilene, så tok det ikke lang tid før poengene ble korrigert, noe poengutregner Tom A. Granli ga en rask bekreftelse på. Men uavhengig av om poengene er blitt korrigert, så presiserer forbundet at sammenlagtstillingene uansett å regne som uoffisielle fram til NBF og seksjonen har erklært resultatene for offisielle etter eventuelle appeller mot poengberegningen.

– Det var på planen at vi skal gå gjennom alle resultater før siste NM-runde, siden det var feil i fjor. Poengene er ikke offisielle før vi erklærer de det, skriver sekretær i rallycrosseksjonen, Vera Bakke Andresen, i en e-post til Parc Fermé.

Hun ble forelagt samtlige eksempler på de avvikene som Parc Fermé har funnet etter nøye utregninger ut fra gjeldene regelverk for poengskala og poengutregning som er nedfelt i Bilsportboka. Samtlige feil ble som nevnt bekreftet korrigert fra poengutregneren kort tid etter vår henvendelse, men også internt i seksjonen forelå det store uklarheter tilknyttet poeng ved diskvalifisering i finaler, ettersom dette er blitt praktisert ulikt gjennom sesongen.

Det er heller ikke nedfelt spesifikt i Bilsportboka hva slags plassering og poengføring en diskvalifikasjon i en finale.

Poengberegning Rallycross-NM

Topp 8 etter innledende omganger:

10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Bonuspoeng topp tre i 4. omgang:

3–2–1

Poeng etter finaler:

20 – 17 – 15 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3

Krav til finaleplass:

• Ved fire omganger må deltaker ha fullført minimum to tellende omganger.
• Ved tre omganger må deltaker ha fullført minimum én tellende omgang.
• Dersom en fører idømmes en straff av jury i en omgang skal omgangen være tellende.

Ikke poeng:
• Du får ikke poeng om du har fullført mindre enn 50 prosent av omgangene.
• Er det færre enn 10 eller 14 førere i klassen vil det ikke opprettes ytterligere finaler som vil gi ekstra poeng.

Fratrekk av poeng:
• Tre reprimander: minus tre poeng
• Fire reprimander: minus fem poeng (+2)
• Seks reprimander: minus ti poeng (+5)
• Ved diskvalifisering av hele stevnet bortfaller alle opptjente poeng fra omganger og finaler. Diskvalifisering fra omgang eller finale påvirker ikke poenggivningen foruten plasseringen man deplasseres til.

Forvirring etter disk fra finale

Totalt fem førere er diskvalifisert i selve finalen gjennom denne sesongen. Klasse 1-førerne Sean Olsen og Carl Erik Berg fikk begge null poeng for hele runden etter å ha blitt diskvalifisert fra C-finalen på Gardermoen. Klasse 2-fører Thomas Voie, klasse 4-fører Espen Håkelia og juniorfører Snorre Henriksen hadde alle bokførte poeng etter finaledisk, før disse ble korrigert til null etter vår forespørsel om hva som er korrekt praksis.

Spørsmålene vi reiste var om det er feil at Olsen og Berg skal ha null poeng når alle andre finalediskvalifikasjoner har fått poeng basert på den bakerste plasseringen i finalen pluss poengene fra innledende omganger, eller om det er riktig å ende med null poeng for hele stevnet for å bli diskvalifisert i finale - slik poengutregner ga signaler på etter vår henvendelse.

I Bilsportboka står det altså ingenting spesifikt i NM-reglementet i rallycross om poeng eller ikke poeng etter diskvalifikasjon i i finale. Det eneste Bilsportboka spesifiserer hva gjelder null poeng etter diskvalifikasjon handler kun om den interne poengberegningen fra de innledende omgangene som setter den totale resultatlista før finalene. Ellers er paragraf 12.13 i de generelle bestemmelsene eneste rettesnor hva gjelder tap av poeng etter diskvalifikasjoner.

– Blir man diskvalifisert i en finale, blir man plassert sist i den finalen, og dermed får den plasseringen på resultatlisten. Blir man diskvalifisert fra løpet får man ikke poeng, er Andresens konklusjon etter Bilsportbokas tolkning.

Nytt poengsystem i 2023

Ved de tilfellene som vi avdekket, korrigerte poengutregner Granli samtlige finaledisker til null poeng, men etter Andresens presisering var det kun tilfellene ved Olsen/Berg som ble konkludert som feil poengføring, mens de øvrige utøverne som var diskvalifisert i finale fikk sine poeng i henhold til siste plassering i deres respektive finaler, slik Andresen understreker.

Ellers ble det gjort endringer til årets sesong, som også har skapt forvirring i en rekke ulike plasseringer på tvers av klassene. Den mest markante forandringen i regelverket går på hvem som får poeng etter innledende omganger. I fjor var det Topp 16, med samme poengskala som i finalene, mens det i år er endret til Topp 8, med poengskalaen 10-8-6-4-3-2-1.

– Dette kom etter ønske fra førerne fordi de mente at man skulle ha mer poeng for å vinne løpet enn etter innledende, sier Andresen.

Men regelendringen har åpenbart ført til forvirring i poengutdelingene denne sesongen. Eksempelvis fikk Per Magne Svardal i klasse 1 tre poeng for å bli nummer 14 etter innledende omganger på Melhus, selv om antall poenggivende plasseringer fra omgangene altså er halvert i år.

Det samme gjaldt Espen Håkelia og Ivan Kallekleiv i klasse 4 som fikk poeng for å ha havnet på 11. og 12. plass, uten at det var noen poenggivende C-finale å kjøre om, og det gjaldt også Dennis S. Johansen og Snorre Henriksen fra samme arrangement.

– Poengene vil bli kontrollert

Det største gjentakende avviket i poengutdeling ble gjort på Momarken, som rammet nærmere bestemt Mathea Jøranli, Robin Bakke Andresen, Richard Weydahl, Christoffer Novak, Monica Enerberg, Johnny Josdal, Andreas Opheim Olsen, Lars Victor Svendby, Mathilde Nygård, Ole Johan Sæther og Knut Flattum. Her fikk de feilmessig poeng både for plasseringene de havnet på, og at utregningen også her skjedde med gammel poengskala.

Av andre utregningsfeil fikk Hans-Ola Frøshaug ett poeng for mye på Grenland, mens Knut Flattum fikk syv poeng for å bli nummer 11 etter innledende omganger på Melhus. 11. plass skal altså ikke gi noen form for poeng etter dagens poengsystem, og ville uansett gitt seks poeng med fjorårets poengskala.

Mathilde Nygård er én av 11 utøvere som fikk poeng på feil grunnlag under den forrige NM-runden på Momarken.

Fellesnevneren er uansett at ingen av poengene er blitt tilsynelatende oppdaget og appellert inn til rallycrosseksjonen, ettersom poengene har stått seg selv etter den nest siste NM-runden, før helgens NM-finale på Finnskogbanen - fram til de nå ble korrigert etter at Parc Fermé kunne avsløre avvikene.

– Har dere noen form for kontrollrutiner på poengene som kommer inn, eller stoler dere på at poengene som kommer er riktige?

– Som sagt innledningsvis. Poengene vil bli kontrollert, svarer sekretæren.

Seksjonen har ikke besvart spørsmålet om poengsystemet er blitt for komplisert når verken poengutregner, utøvere eller seksjon og forbund selv fanger opp feil utdelte poeng underveis i sesongen.

Poengutregner Granli forklarer at han selv henter resultatlistene fra internett når de er kunngjorte, og at poengene regnes ut etter dette. Han vil ikke si noe om metodene som benyttes for utregning, og han ønsker selv ikke kommentere om hvor komplisert systemet oppfattes å være.

Da vi i tillegg har avdekket flere poengfeil fra sesongene 2020 og 2021, gjentok vi spørsmålet om poengsystemets kompleksitet, uten at seksjonen har respondert videre på dette.

Store følgefeil

I 2020 var det først og fremst følgefeil i klasse 2 under finaleløpet på Momarken som førte til at poengene forblir feilført for framtiden ettersom resultatene for lengst er erklært offisielle uten at de er appellert på. Vi presiserer igjen at avvikene ikke påvirker medaljørene for sesongen.

Etter finalen ble Sivert Svardal diskvalifisert fra hele løpet, som hadde sine ringvirkninger på flere av utøverne. Bjørn Olav Jøranli, Christoffer Lia og Åsmund Holten fikk alle ett poeng for mye på Momarken, Ole Henry Steinsholt fikk ett poeng for lite, mens Magne Svardal har fått to poeng for lite.

På samme arrangement, men i en annen klasse, ble Sindre Haug tildelt to poeng for lite i juniorklassen, uten at det framkommer noen spesifikk årsak.

Supernasjonal klasse 3 fra Grenland i 2021 er ett av mange eksempler der flere førere rammes av åpenbare poengfeil, uten at dette oppdages. Eksempelvis Markus Grønningæter, (orange Hyundai), Christoffer Novak (svart Volvo S40 og Aleksander Stokke (blå Volvo 240) står bokført med feil poengutregning fra denne sesongen.

Null poeng for 12. plass

I 2021 var det rekke poengfeil fra NM-runden på Grenland som aldri ble avdekket. På de offisielle resultatlistene havnet Christoffer Novak på en 12. plass etter omgangene (hvor av de 16 beste fikk poeng den gang, journ.anm.), samt at han havnet sist i C-finalen etter at han aldri kom til start.

I mesterskapet står han derimot bokført med null poeng, men skulle etter Parc Fermés beregninger hatt åtte poeng, fem poeng for innledende omganger og tre poeng for finaleplasseringen. Det foreligger ingen offisiell forklaring, eller dommeravgjørelser, som tilsier at han skulle fått null poeng, og overfor Parc Fermé innrømmer Novak at han aldri har vært klar over avviket. 

Ellers fikk ikke Aleksander Stokke og Mathias Minge sine poeng for henholdsvis 15. og 16. plasser, mens Markus Grønningsæter fikk åtte poeng for lite. 9. plass etter innledende omganger og 5. plass i C-finale skal etter daværende regelverk gitt ham 12 poeng.

Den største feilen skjedde dog på Gol, som synes å være en større arrangørtabbe uten at dette verken er blitt oppdaget eller appellert inn.

Joachim Grønvold fra norgescuprunden i juniorklassen på Fuglehaugen utenfor Gol i 2021, der han kjørte både B- og C-finale. Imidlertid var Grønvold aldri kvalifisert til finale, ifølge Bilsportboka.

Skulle aldri kjørt finale

I juniorklassen fullførte Joachim Grønvold kun én av fire omganger på Gol, og var således ikke kvalifisert til å kjøre finale ettersom man må fullføre minst to omganger for å få finalebillett.

Han satte dog en tredjetid i den ene omgangen han fullførte, og ble klassifisert på en 11. plass, noe som rekker til en C-finale - selv om regelverket i seg selv utelukker ham fra å få finalebillett.

Juniorføreren kjørte såpass godt i C-finalen at han rykket opp til B-finale, som igjen har skapt feil poengfordeling på utøverne bak ham fra både B- og C-finale - samt at gjennomføringen i seg selv gjorde at finalene ble kjørt på helt feil grunnlag.

Grønvold kan bekrefte overfor Parc Fermé at verken han eller noen andre tenkte over at han ikke burde få kjøre før finalene allerede var gjennomført, men at det såvidt ble nevnt i etterkant av løpet at noe skurret ved hans finaledeltakelse - uten at resultatet som sådan ble protestert på.

Daværende løpsleder i NM-runden på Gol, Audun Vestenfor, har ikke besvart vår henvendelse vedrørende hvilken oversikt de selv om arrangør satt på overfor konkurransereglene i norgesmesterskapet og norgescupen.

Rallycrosseksjonen har fortsatt ikke besvart vår gjentatte henvendelse tilknyttet avvikene i poengene fra 2020 og 2021, eller hvorvidt de anser dagens poengsystem som solid nok etter at det er avdekket en rekke feil i poengutdelingene i fire sesonger på rad.

Powered by Labrador CMS