Nicholas Anderen (rød Volkswagen Polo) er en av 13 førere i norsk rallycross som har fått bokført feil poengscore etter NM- og NC-rundene. De aller fleste har fått for mye poeng. Her fra NM-runden på Finnskogbanen.

Flere rallycrossførere har fått utdelt feil antall poeng denne sesongen

13 førere fordelt på fire av seks faste klasser i NM og norgescupen må regnes om på nytt etter at Parc Fermé kunne avdekke flere avvik på poengene som er delt ut.

Publisert Sist oppdatert

RALLYCROSS: Sist helg ble sesongen i rallycross avsluttet med NM i supernasjonalklassene og norgescup for juniorene og historiske biler. Samtlige klasser hadde mer eller mindre helt åpne medaljekamper i flere av valørene, og nå skal det være hugget i stein hvem som stikker av med de edle metallene.

Poengberegning Rallycross-NM

Topp 16 etter innledende omganger:

20–17–15–13–12–11–10–9–8–7–6–5–4 –3–2–1

Bonuspoeng topp tre i 4. omgang:

3–2–1

Poeng etter finaler:

20 – 17 – 15 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3

Ikke poeng:
• Du får ikke poeng om du har fullført mindre enn 50 prosent av omgangene.
• Er det færre enn 10 eller 14 førere i klassen vil det ikke opprettes ytterligere finaler som vil gi ekstra poeng.

Fratrekk av poeng:
• Tre reprimander: minus tre poeng
• Fire reprimander: minus fem poeng (2+)
• Seks reprimander: minus ti poeng (+5)
• Ved diskvalifisering av hele stevnet bortfaller alle opptjente poeng fra omganger og finaler. Diskvalifisering fra omgang eller finale påvirker ikke poenggivningen foruten plasseringen deplasseres til.

RALLYCROSS: Sist helg ble sesongen i rallycross avsluttet med NM i supernasjonalklassene og norgescup for juniorene og historiske biler. Samtlige klasser hadde mer eller mindre helt åpne medaljekamper i flere av valørene, og nå skal det være hugget i stein hvem som stikker av med de edle metallene.

Men nå kan Parc Fermé avsløre at det gjennom sesongen er blitt delt ut flere poeng på feil måte i henhold til regelverket fra Norges Bilsportforbund, paragraf 9 i spesialreglementet for norgesmesterskapet som også er gjeldende for norgescupklassene.

Komplisert system

Systemet kan oppfattes som komplisert og har en rekke faktorer som påvirker totalsummen etter en NM- eller NC-runde (se faktaboks). De 16 best rangerte førerne etter de innledende omgangene får NM-poeng. Ved flere enn ti påmeldte førere i klassen blir det arrangert B-finale, flere enn 14 førere framkaller en C-finale, og finalekjøringen er også med på å gi ekstra NM-poeng. I tillegg får man ekstrapoeng ved å være innenfor topp tre i den fjerde omgangen.

Totalt 13 førere har i større eller mindre grad fått utdelt feil poeng, viser kalkuleringer som Parc Fermé har gjort fra hvert enkelt løp i NM og norgescupen. For tre av førerne betyr det også en endring på sammenlagtlista, ifølge våre beregninger. Samtidig vil Parc Fermé understreke at disse beregningene ikke påvirker noen av medaljørene.

Samtlige resultater fra omganger og finaler er kontrollert flere ganger og i tillegg dobbeltsjekket med unntaksvise omstendigheter som kan dukke opp, det vil si manglende fullføring av nok omganger og eventuelle reprimander eller andre omstendigheter som påvirker den ordinære poengutregningen.

Det er Supernasjonal klasse 2 og 3 i NM, samt begge norgescupklassene for junior og historisk, som er rammet av feilkalkuleringen i større og mindre grad.

Fikk ikke poeng for finale

På fra sesongstarten på Momarken er det tre førere som etter våre beregninger har fått delt ut feil poeng.

Trond Simen Larsen kvalifiserte seg til C-finale, men fikk ikke poenget han skulle hatt for å stå her - selv om han ikke startet selve finalen.

I klasse 2 mangler Trond Simen Larsen poeng for C-finalen. Larsen kom riktig nok ikke til start, men han skal likevel ha poeng for å være kvalifisert til finalen, noe som er praktisert i alle andre finaler i sesongen hvor en kvalifisert deltaker ikke får startet finalen.

Han var offisielt bokført med åtte poeng fra innledende omganger, men skal egentlig ha 11 poeng for de tre poengene ekstra han skal ha for finaleposisjonen.

Per Magne Røyrås har fått ett poeng for lite, der han skal ha 30 poeng ifølge våre beregninger, mens han offisielt er oppført med 20. Dette poenget synes å følge Åsmund Holten, som på sin side har ett poeng for mye. Han er bokført med fire poeng offisielt, men skal med 15. plass etter innledende, samt tredjetid i fjerdeomgang, ha tre poeng.

En naturlig forklaring kan være blanding av resultatene fra fjerdeomgangen som gir ekstrapoeng. Røyrås står her oppført med en andretid, mens Holten har tredjetiden. Parc Fermé har ikke fått bekreftet om dette er årsaken til feilberegningen.

Poengmessig vil dog ikke dette påvirke plasseringene i mesterskapet til noen av de involverte førerne.

Seks poeng for mye

Også supernasjonalklassen inntil 2,4-liters motorer er rammet av utregningsfeil fra sesongåpningen på Momarken.

Petter Leirhol har fått ett poeng for mye. Han er bokført med 19 poeng på den offisielle resutatlisten, men skal ha 18 poeng etter våre beregninger. 6. plass etter innledende omganger gir 11 poeng, mens 10. plass etter finalene, det vil si sist i B-finale i dette tilfellet, gir syv poeng i sammendraget. Med andre ord skal 11 pluss 7 være 18 poeng.

Nicholas Andersen har fått seks poeng for mye. For 11. plass etter innledende og 11. plass i finalen, altså nummer tre i C-finalen, skal han få to ganger seks poeng, altså 12. Han står oppført med 18 poeng.

I mesterskapet vil dette ha betydning for Nicholas Andersen, som med seks poeng for mye vil ramle ned fra 14. til 15. plass, mens Alf-Johan Stabell vil rykke opp til 14. plass. Petter Leirhols fjerdeplass i sammendraget vil ikke påvirkes.

Lik situasjon – ulik praksis

Torjus Svenneby fullførte bare én omgang under NM-runden i Verdal, og fikk rettmessig ingen NM-poeng for dette. Likevel skapte dette ringvirkninger som skal få rallycrosseksjonen til å se på regelverket på nytt.

På Gardermoen er juniorfører Emil Bujordet tildelt tre poeng for mye, selv om han står som nummer 14 etter innledende omganger. Bujordet fullførte kun én omgang, mens reglene er klokkeklare på at man må fullføre minst to av fire omganger for å være kvalifisert til NM-poeng.

14. plassen gir egentlig C-finale-billett. Men denne fikk i stedet Emilie Lindland, etter at hun egentlig ble nummer 15, som hun også har fått to poeng i sammendraget for. Etter Lindland finner vi Anders Jr. Bolland på en 16. plass og får med det ett poeng. Daniel Francis havnet utenfor poeng med en 17. plass, og med det har vi en situasjon som senere i sesongen skal vise seg å bli behandlet ulikt med tanke på poengutdeling.

I Verdal fullførte Torjus Svenneby kun én omgang. Det var attpåtil fjerdeomgang, hvor han like gjerne klinte til med en andretid. Dette gir i utgangspunktet to ekstrapoeng i NM. Fordi han ikke får mesterskapspoeng på grunn av for få fullførte omganger, så tilfalt poengene for andre- og tredjetid Emilie Haukeland og Emil Bujordet.

Selv om regelverket ikke presiserer tydelig hvorvidt poengene fra fjerdeomgang skal deles ut uavhengig av antall fullførte omganger, så er NBF konsekvent og tydelig i tolkningen på at ingen poeng fra topp tre-tid i fjerdeomgang vil telle hvis du ikke har fullført nok omganger.

Flere «rykket opp» og fikk poeng

Da Svennebys 12. plass etter innledende ikke vil gi ham poeng i sammendraget, så rykket resten av førerne bak ham opp i forhold til poengfordelingen - selv om de fortsatt står på sine ordinære plasser etter innledende omgangspoeng.

Mer konkret; fra 13. til 16. plass har henholdsvis Sebastian Frågodt, Fredrik Hanserud, Anders Jr. Bolland og Emilie Lindland fått ett ekstra poeng i forhold til opprinnelig plassering, mens Kristine Udnæseth rykket opp fra 18. til 16. plass ettersom Jens Hvaal også fullførte for få omganger til å få poeng.

Dersom presedensen er å få poeng på opprykk bak førere som ikke er kvalifisert til poeng grunnet for få fullførte omganger, så betyr det at Anders Jr. Bolland og Daniel Francis skulle fått henholdsvis to og ett poeng fra Gardermoen, fordi situasjonen i så måte er identisk - men løst på forskjellige måter og uten klare retningslinjer i regelverket.

I mesterskapet betyr dette at Emil Bujordet, etter våre poengberegninger, faller ned til en niendeplass og ender opp ett poeng bak Markus Røsrud ettersom dette løpet også er tellende og ikke strøket i hans poengsum. De øvrige ekstrapoengene fra Verdal påvirker ikke sammenlagtstillingen for de aktuelle førerne.

Seks poeng for mye - igjen

I norgescupen for historiske biler står Helge Jakobsen oppført med 30 poeng, men skal ifølge våre beregninger ha 24 poeng. Med femteplass både etter innledende og i finalen, så gir dette 12 poeng hver.

Helge Jakobsen fikk seks poeng for mye under norgescuprunden på Finnskogbanen, i forhold til hva regelverket sier han skal få, og med korrigering rykker han dessverre en plass ned på sammenlagtlista etter at sesongen nå er over.

I historisk klasse har det også vært svensk deltakelse i Mattias Härnered, men han teller ikke norgescup-poeng. Hans plasseringer er derfor fjernet fra alle poenggivende resultater, og kun nordmenn teller i riktig samlet rekkefølge. Men Jakobsen endte uansett foran Härnered på resultatlisten, så svensken skal ikke uansett ikke hatt noen påvirkning på poengene.

I mesterskapet betyr dette at Morten Østheim vil rykke opp til en femteplass mens Helge Jakobsen skyves ned til sjetteplass.

Bekrefter avvikene

Alle tallene og beregningen er forelagt rallycrosseksjonen ved leder Thomas Strand og sekretær Vera Bakke Andresen i Norges Bilsportforbund. Seksjonen kan bekrefte at Parc Fermés utregninger stemmer og at det derfor er ført feil i de offisielle listene.

– Jeg har nå gått gjennom alle resultatlister og er enig med dere. Jeg sender dette til vår poengberegner, skriver sekretæren i en e-post til Parc Fermé torsdag ettermiddag.

Seksjonen er klare på at spesielt situasjonen med juniorklassen hvor det er ulik praktisering av poeng utifra plassering etter innledende omganger er noe de skal ta i nærmere ettersyn.

– Det er helt klart noe vi må se på, hvorvidt man skal «rykke opp» eller ikke i forhold til å få NC- eller NM-poeng. Det må praktiseres likt, skriver seksjonen.

Kort tid før publisering fikk Parc Fermé bekreftet fra seksjonens poengutregner Tom A. Granli at listene allerede er korrigert, og han bekrefter at Parc Fermés utregning stemmer overens med regelverker. Feilene skyldes primært menneskelig skrivefeil grunnet tidspress og således manglende korrektur. Granli presiserer også at endringene på sammenlagtlistene ikke påvirker medaljørene i de ulike klassene.

Slik er «våre» tabeller

Under følger full oversikt over poengene vi har bokført. Plasseringene er kalkulert i henhold til paragraf 9 i spesialreglementet for Rallycross-NM som også følger norgescupen. Under følger link til de offisielle tabellene på forbundets sider.

Supernasjonal klasse 1

Link til offisiell sammenlagtstilling for klasse 1

Supernasjonal klasse 2

Link til offisiell sammenlagtstilling for klasse 2

Supernasjonal klasse 3

Link til offisiell sammenlagtstilling for klasse 3

Supernasjonal klasse 4

Link til offisiell sammenlagtstilling for klasse 4

Norgescup Junior

Link til offisiell sammenlagtstilling for junior

Norgescup Historisk

Link til offisiell sammenlagtstilling for historisk

Powered by Labrador CMS