Mye nytt trer i kraft fra 2024-sesongen i norsk rally. For eksempel vil parc fermé-reglene muliggjøre en tidligere hjemreise fra løpene enn hva man har vært vant til. Bildet er forvøvrig fra Rally Hadeland i 2022.

Markante endringer i rallyreglene – her er de mest sentrale punktene

Regelverket innenfor norsk rally har fått en kraftig oppussing inn mot 2024. Sjekk hvilke forandringer som nå gjør seg gjeldende fra neste år.

Publisert Sist oppdatert

RALLY: Det har skjedd gradvis store forandringer i og rundt regelverket i den norske rallysporten de siste årene. Bonuspoeng er blitt innført, det har kommet dekkbegrensninger for å holde kostnadene nede, det er nylig innført en ny klasse for B-Zero-reglementet fra baneracingen - og utenfor regelverket er det også praktisert et nytt tidtagningssystem i Rally-NM.

RALLY: Det har skjedd gradvis store forandringer i og rundt regelverket i den norske rallysporten de siste årene. Bonuspoeng er blitt innført, det har kommet dekkbegrensninger for å holde kostnadene nede, det er nylig innført en ny klasse for B-Zero-reglementet fra baneracingen - og utenfor regelverket er det også praktisert et nytt tidtagningssystem i Rally-NM.

Og som følge av blant annet innførselen av B-Zero-bilene, som et ledd i å forsøke et rimelig tilbud for å prøve seg på rally i en ellers kostbar hverdag, så har rallyseksjonen nå innført flere større forandringer - blant annet etter å ha lyttet til en del av miljøet.

Denne uken kunngjorde de hvilke paragrafer som er blitt forandret på. Vi har gått dypere ned i materien for å se hva som konkret forandres. Og det er spesielt to større forandringer, i tillegg til flere mindre markante, men likevel nyttige endringer å få med seg.

Reklame på vinduene

Under artikkel 18.7 og delavsnittene konsentreres en del av regelverket med henvisning til paragraf 301 som omhandler reklame på løpsbiler, hvor rally er lagt under artikkel 1. Her kunngjøres det under avsnitt g at det tilrettelegges for reklamestreamer på front- og/eller bakruten med en makshøyde på 15 centimeter.

Denne plassen er primært forbeholdt NBF og arrangører, i tillegg til at det åpnes opp for streamer med inntil åtte centimeters høyde på nedre del av bakruta for NBF-godkjente cuper.

Teammerker, klubbmerker, løpsmerker og så videre, kan også plasseres på bakre siderute. Arrangør- og mesterskapsreklame på de forbeholdte plassene på front-/bakrute kan ikke frikjøpes gjennom startkontingenten.

Forenkler parc fermé-rutinene

Under artikkel 28, avsnitt 1.2, presiseres det nå en teknisk protestfrist på 30 minutter etter at siste bil i klassen har sjekket inn på siste tidskontroll. Dette for å effektivisere parc fermé-perioden etter løp ytterligere, som kan gi tidligere hjemreise enn det som har vært tradisjonelt. I avsnitt 1.3 presiseres det også at det er tiden for den den tekniske protestfristen som bestemmer når parc fermé åpner.

I tillegg opprettes det et avsnitt 1.4 som innebærer en prøveordning i norsk rally utenom NBF-mesterskap, der man effektiviserer parc fermé-prosessen ytterligere. Det innebærer at en arrangør kan droppe en tradisjonell parc fermé-sone i seg selv etter målgang, noe som gjør at den tekniske protestfristen og fristen for utvelgelse til teknisk etterkontroll senest må skje ved ankomst inn på tidskontrollen før målgangen. Slike tilfeller må også presiseres tydelig i tilleggsreglene.

Øvrige endringer i spesialreglement for rally

Artikkel 3.1: I den gamle versjonen het det Juryleder og de øvrige medlemmer oppnevnes av NBF. Nå er «de øvrige medlemmer» erstattet med «sikkerhetskontrollør».

Artikkel 4.4: Klasse 18, B-Zero rally, er tilført og kjøres samlet for A-, B- og C-førere.

Artikkel 40.1: I forbindelse med det personlige sikkerhetsutstyret ute på en fartsetappe het det blant annet Når bilen er i bevegelse på en spesialetappe og frem til ankomst stoppkontroll, samt De skal også ha sikkerhetsbelter festet. Dette presiseres nå til følgende setning Når bilen er i bevegelse på en spesialetappe, fra start og frem til ankomst stoppkontroll, skal mannskapet være iført hjelmer, sikkerhetsbekledning,sikkerhetsbelter og utstyr i henhold til gjeldene regelverk.

Artikkel 54.1: Her konkluderes den foreløpige endringen som kom gjennom 2023-sesongen, ved at tidstillegg for regelbrudd ute på en etappe skal tillegges sluttiden for selve fartsetappen.

Artikkel 60.3: Her presiseres endringen ved dekkbegrensningen i Rally-NM, hvor de går bort fra de nasjonale klassene og lar reglene gjelde kun for klasse 2 til og med 7 i de internasjonale klassene.

Artikkel 68.1: Her tillegges det et ekstra avsnitt som spiller på de endrede parc fermé-reglene, hvor det presiseres at opplysninger om teknisk protest og parc fermé skal framkomme i tilleggsreglene.

Artikkel 68.6.1: Minimal justering hvor ordlyden endres fra Foreløpig startliste er den listen som følger startprogrammet, samt andre publikasjonerprodusert og utgitt i tiden før konkurransen til Foreløpig startliste er den listen som skal følge startprogrammet.

Artikkel 70.2.11: Setningen om felles deltakerkontakt for klasse 19 (debutanter) og klasse 20 (ungdommer) strykes.

Artikkel 70.3.7: Det presiseres at klasse 18 godkjennes for ungdomsrally, som da er den nye klassen for B-Zero-biler.

Øvrige endringer i spesialreglement for Rally-NM

Artikkel 4: Regelen om minimum 75 prosent fartsetapper består, men det presiseres nå at NM-runder må ha minimum 20 prosent nye etappekilometre i forhold til forrige NM-runde i egen regi.

Artikkel 5.1: I henhold til artikkel 3.1 i spesialreglementet for rally presiseres det at øvrige jurymedlemmer skal oppnevnes av arrangøren selv, foruten juryleder og sikkerhetskontrollør som er NBF sitt ansvar.

Artikkel 6.1: Med tanke på dekkbegrensningen, som også er nedfelt i artikkel 60.3 i spesialreglementet for rally, endres maksgrensen på seks dekk fra fartetapper inntil 75 kilometer til 90 kilometer, hvor maksgrensen på åtte dekk starter fra 91 kilometer med fartsetappe, mens den øvrige etappegrensen på 125 kilometer består. Resterende maksgrenser for dekk er uendret. Det presiseres også, som nevnt i 60.3, at dekkbegrensningen kun gjelder NM klasse 1 og klasse 2 med bilklassene fra 2 til og med 7, eller kort fortalt klassene for nyere firehjulstrekkere og tohjulstrekkere.

Artikkel 9: I 2023 var alle NM-runder tellende i mesterskapet. Dette endres nå til at ett NM-løp skal strykes blant de avviklede rundene.

I tillegg er det gjort ytterligere presiseringer i det tekniske Gruppe H-regelverket under paragraf 306, artikkel 15.2 som omhandler hjulhus og først og fremst bakre hjulhus. Dette er paragrafen som blant annet stod sentralt i Kjær-saken fra 2018, hvor det tekniske regelverket etterpå ble oppdatert med en kraftig liberalisering. Nå pusses preseringene rundt bakre hjulhus opp, mens modifiseringer tilknyttet fremfre hjulhus forblir uendret.

Powered by Labrador CMS