Her kan du sitte på en runde rundt Norges kanskje nye racingperle

Storstilte anleggsplaner blir møtt med applaus, støtte og optimisme. Her kan du bli mer kjent med Telemark Ring-prosjektet.

Publisert

Drøye tre kilometer, designet av den verdenskjente Formel 1-arkitekten Hermann Tilke og en budsjettramme på cirka 200 millioner kroner. Slik lyder prosjektet «Telemark Ring» umiddelbart i det som kan være et ferdigstilt anlegg med flerbruksmuligheter allerede i 2021. Banen skal designet for både bane- og roadracing, altså både for bil og motorsykkel.

Drøye tre kilometer, designet av den verdenskjente Formel 1-arkitekten Hermann Tilke og en budsjettramme på cirka 200 millioner kroner. Slik lyder prosjektet «Telemark Ring» umiddelbart i det som kan være et ferdigstilt anlegg med flerbruksmuligheter allerede i 2021. Banen skal designet for både bane- og roadracing, altså både for bil og motorsykkel.

Denne uken har de første konkrete planene blitt presentert om banen som er tenkt øst for Notodden, rett ved siden av Elgsjø for de lokalkjente, og det er over flere år blitt utarbeidet konkrete planer og løsninger på hvordan et slikt anlegg kan realiseres.

Budsjett på 200 millioner kroner

– Selv om det kun er tegninger foreløpig, så har dette prosjektet en sterk forankring i kommunen og forøvrig i Buskerud, Telemark og Vestfold, forteller prosjektleder Knut Iver Skøien til Parc Fermé.

I videoen over kan du sitte på en hel runde slik banen er tegnet og illustrert i det foreslåtte arealet.

Han er svært glad for den støtten og positiviteten som prosjektet er blitt møtt med fra flere hold. Banetegningene er allerede klare, og det er skissert ut et terreng ved Elgsjø som det mulige tomtearealet.

Derfor kan dette realiseres

Flyfoto sett fra nordøst-siden av arealet hvor banen er tenkt. Banen vil kjøres i retning med klokka. (Grafikk: Tilke Engineers & Architects/Telemark Ring)

Men det gjenstår både å få godkjent dette i Notodden kommunes reguleringsplan, samt at tomtene må fristilles fra grunneiere i tillegg til at en finansiering på 200 millioner kroner må realiseres før spaden kan settes i jorda.

Skøien har selv vært involvert i prosjekter tidligere, deriblant de store anleggsplanene utenfor Røyken i Buskerud, som etterhvert ble skrinlagt sommeren 2011. Han tror og håper nå at framgangsmåten i prosjekteringen av Telemark Ring er blitt løst på en måte som gjør prosjektet mye mer realiserbart.

– Høsten 2015 tok jeg et initiativ til å starte en mulighetsstudie for et slikt anlegg i regionen vest for Oslofjorden. Denne fikk vi gjennomført sammen med Norges Bilsportforbund, Norges Motorsportforbund, KNA og NMK, som stilte med en prosjektgruppe. Vi fikk også økonomisk støtte fra  fylkeskommunene i Vestfold og Telemark til denne studien. Vi fant ut fire ulike lokasjoner, hvor Notodden viste seg å være best egnet, oppsummerer Skøien, før han forklarer hvorfor han mener dette prosjektet har en større realitet enn andre mislykkede baneprosjekter.

Svært takknemlig

– Det som gjør dette reelt er at vi har en sterk støtte fra offentlige instanser, i tillegg til at næringslivet også viser stor interesse. Vi mener også at vi har en sunn forretningsidé, og vi har gått veldig systematisk til verks for å finne grunnlaget for at det faktisk er gjennomførbart, sier Skøien.

Han er spesielt takknemlig for interessen og støtten han har fått fra kommunalt hold. Fra Notodden kommune sin side blir prosjektet mottatt med stor applaus, anført av ordfører Gry Fuglestveit.

– Hun «catchet» dette lynraskt, og har vært på med en eneste gang. Så det har vært en veldig viktig medspiller. I tillegg har idrettskonsulentene i Vestfold og Telemark fulgt med hele veien og vært veldig gode støttespillere, konstaterer Skøien takknemlig.

Viktig flerbruk

Banen er skissert til å være 2900 meter lang. En GT3-bil vil dermed bruke cirka ett minutt og 15 sekunder med en snittfart på rundt 140 kilometer i timen. Høydeforskjellen er også markant på over 30 meter, noe som framkommer i videoen over.

Flerbruket rundt banen har også vært et viktig element. Det blir satt av et areal på sørsiden til alternative grener på løst underlag, men om dette blir med tanke på bilcross, rallycross, enduro eller liknende er ikke bestemt enda. Driftingstjerna Fredric Aasbø har imidlertid hatt en liten finger med i spillet i designet til en egen driftingsløyfe som er skissert i svingkombinasjonene etter start-mål-lansgstrekken.

– Man får aldri noe økonomisk bærekraft av et rent motorsportanlegg, og man kan aldri forrente 200 millioner kroner med bare motorsport. Derfor legges det inn andre elementer som skal holde aktiviteten oppe, sier Skøien.

– Hva slags flerbruk snakker vi om da?

– For eksempel testing og utprøving av ny kjøretøyteknologi, som er ett av hovedelementene. Ellers er det også snakk om trening- og kjøretøyopplæring, demonstrasjon av kjøretøy og teknologi, og andre relevante ting som trackdays, eventer og liknende, sier han. 

Applaus fra NBF

Rundt 300 tilhørere møtte opp for å høre om de første konkrete planene, som ble startet opp allerede som en mulighetsstudie i 2015, etter initiativ fra Knut Iver Skøien. (Foto: Sondre Rivrud)

NBFs generalsekretær Hallgeir Raknerud var til stede sammen med 300 andre på folkemøtet hvor planene ble presentert for første gang. For Norges Bilsportforbund er det kjærkomne nyheter at det initieres til et nytt baneracinganlegg ved siden av de etablerte anleggene i Våler og Rakkestad.

– I tillegg er et samarbeid med miljøer innenfor forskning og utvikling av teknologi veldig spennende. Det skjer mye i bilindustrien og innenfor mobilitet på hjul for tiden. Her kan Notodden ta en fremtredende plass og være med på å gjøre en forskjell for fremtiden, sier Raknerud ifølge NBFs egne nettsider.

Powered by Labrador CMS