Slik mener vi en VM-runde bør bygges opp fra «scratch»

PF-bloggen: Farget av lokalpatriotisme og nøye gjennomtenkte baneelementer har resultert i et drømmearrangement som mest sannsynlig aldri kommer til å skje.

Publisert

Hvorfor har vi da i det hele tatt brukt tid og energi på å tenke igjennom og utforme noe vi ikke tror kommer til å skje? Jo - Petter Solberg sa det så godt da vi pratet med ham før sesongstart:

Hva i all verden er det vi har drevet og tegnet her? Vel, mer om dette kan du lese nedover. (Skisse: Simen Næss Hagen)

Hvorfor har vi da i det hele tatt brukt tid og energi på å tenke igjennom og utforme noe vi ikke tror kommer til å skje? Jo - Petter Solberg sa det så godt da vi pratet med ham før sesongstart:

«Mange av banene må forbedres».

Og det ligger mye bak dette. For vi er både helt enige, og vil også dra på litt ekstra - fordi vi mener at de fleste banene i VM faktisk ikke holder mål hvis rallycross skal være et verdensmesterskap verdig.

Uten at vi vet om Petter konkret deler denne påstanden, så mener i hvert fall vi at Rallycross-VM har mye å hente på baner slik rallycrossen er ment å bli kjørt fra bunn av etter europeiske tradisjoner. På grunn av stadig høyere krav til mer omfattende fasiliteter, så har dette i våre øyne gått utover kvaliteten på slik banene er tegnet og utformet.

PF-bloggen
Dette er spalten hvor Parc Fermé-grunnlegger Simen Næss Hagen kommer med sine personlige betraktninger av hva som rører seg i det norske bilsport-samfunnet.

Et lite grusdekke her og der og en haug med dekkstabler og halmballer i både innersvinger og yttersvinger for ikke å ødelegge det fine gresset som pryder anlegget - det er slik de nyeste banene på mange måter er endt opp.

Sist i rekken er banen på Silverstone som er neste VM-løp førstkommende helg, som visstnok er ment å forbli som en permanent bane da denne ikke har noen kobling til Formel 1-banen. Vi har snakket med flere førere som selv konstaterer at dette er en god gammaldags «møkkabane» og flere lurer på hva arrangør og IMG i det hele tatt har tenkt når de har tegnet og konstruert denne banen innenfor de enorme flatene med gressletter i Stowe-partiet i midten av det gigantiske anlegget.

I våre øyne virker det som de som tegner banene generelt sett egentlig ikke tenker over hvordan racingen i rallycross fungerer. Det virker som de har kommet med det man tror er praktiske og effektive løsninger som setter førerne på den ultimate prøve.

Petter Solberg fra testen på Silverstone i mars i år. (Foto: Simen Næss Hagen)

Så sitter vi nå her og er bedrevitere på dette, men kanskje vi heller bør komme opp med noe bedre selv? Vel, vi har gjort et forsøk.

Om du så bildet til denne saken innledningsvis så kan du muligens kjenne deg igjen hvis du er fra Kongsvinger-traktene. For det er nettopp med travbanen utenfor byen vi har tatt som utgangspunkt, og begrunnelse, fordeler og ulemper med denne lokasjonen skal jeg komme tilbake til. Men at det er en viss lokalpatriotisme bak dette luftslottet av en idé skal jeg i hvert fall ikke nekte for.

Først tenkte jeg å «vise dere rundt» banen, som da er lokalisert på indre bane av travbanen utenfor Kongsvinger.

Vi tegnet opp banen først med Google Maps sitt målerverktøy for å forsikre oss om at vi finner en banelengde som er innenfor standarden. Vi endte opp på 1140 meter, noe som er optimalt sammenliknet med rallycrossbanene som i dag er å anse som gode.

Deretter har vi satt oss noen enkelte krav til hva en bane teoretisk sett bør innby til: teknisk variasjon, ikke for stor andel asfalt kontra grus, partier med høy fart samt åpninger for forbikjøringsmuligheter. I tillegg skroter vi alt av dekkstabler og halmballer og erstatter dette med det de klassiske rallycrossbanene har: kerbser, grusfeller, autovern, murvegger og åpne gressflater.

Slik målte vi opp banen for å forsikre oss om at lengden er passende. (Skjermdump: Google Maps)

Vi har delt inn banen i tre sektorer med følgende beskrivelser:

Første sektor

Startstrekka med den første svake høyresvingen vil gi bunn gass gjennom cirka 200 meter før det brått svinges til venstre. Å ha en slik hard innbremsing vil i teorien gi flerfoldige forbikjøringsmuligheter, både i starten og i dueller gjennom løpet. At det er grus i høyresvingen kan by på spennende situasjoner fordi dette også skjer i innbremsingen, noe som vil sette førerne på en ekstra teknisk prøve.

Utgangen av den skarpe venstresvingen vil være avgjørende for hvor effektivt man klarer å ta den neste lange høyrekurven, som i praksis er delt inn i tre svinger. Om bilen bak får bedre utgang vil dette skape potensiell spenning i dueller, og en liten feil fra bilen foran kan gi nye forbikjøringsmuligheter når det nyper på helt på slutten. Fordi svingen er såpass lang så gir det mange muligheter til både å tape tid, men også tjene tid ettersom hvor godt du treffer inngangen på gruspartiet.

Første sektor av banen. (Skisse: Simen Næss Hagen)

Andre sektor

Vi kommer inn i den raskere delen av banen hvor en god utgang på den lange høyrekurven er avgjørende. At det knekker fra en rask høyresving inn i en krappere venstresving vil også kunne innby til spennende situasjoner, både individuelt og i dueller.

Og fordi vi har prøvd å unngå at dette er en start-stopp-bane, så har vi lagt på et nyere parti hvor bilene kan få lov til å akselerere og få opp farta igjen, da inn i et par slakke fullfartsvinger for å gjøre banen generelt mer spennende og interessant.

Andre sektor av banen. (Skisse: Simen Næss Hagen)

Alternativsporet

Også som du sikkert da har lagt merke til, så har vi vært i overkant kreative i tanken om alternativsporet. Men det er ikke fysisk umulig, så da skal heller ikke fantasien sette noen grenser. For er det noe vi mener er en mangelvare i tråd med at det er for få, spennende rallycrossbaner, så er det at det ikke fins noen jokere som krysser banen, enten med bro eller tunnel.

Ikke er det bare nytenkende med en slik løsning (vi har dog sett noen åpne hopp i USA tidligere, journ.anm), men det gir banen en ekstra dimensjon, en ekstra identitet, og man får også litt mer originale og spektakulære bilder og klipp fra banen ved å ha et slikt element i seg. Den åpner også for spennende flerbruksmuligheter, noe vi skal komme tilbake til.

Tredje sektor

Etter å ha fått bra fart på bilen tenkte vi det var rett og rimelig med en ordentlig hard innbremsing inn i det som er banens skarpeste sving, som vi attpåtil har valgt å gruslegge. Grunnen til denne svingen er flere, først og fremst fordi banen må vende før eller siden, men også fordi det er bevist at høy fart inn i hard innbremsing gir gode muligheter for forbikjøringsforsøk. Det er også et bremsepunkt i den slakke venstresvingen før hårnåla hvilket vil også gi førerne en teknisk utfordring hvor det må bremses i en viss rattføring.

Siste sektor av banen. (Skisse: Simen Næss Hagen)

Deretter er det nytt fullfart-parti. Nettopp fordi banen er tilbakelagt med nok av svinger, og fordi vi ønsker at bilene skal få bra fart i seg før det skal bremses hardt inn i første sving igjen når man kommer på ny runde. Dog vil den siste venstresvingen før mål være en sving hvor de tøffeste tør å holde fullt selv om den kan bli relativt skarp ettersom farta man kommer opp i.

Potensielt flerbruk av banen

Som vi var inne på i avsnittet om alternativsporet, så har vi også dratt tankene i den retningen at banen bør by på godt etterbruk, noe som er mangelvare blant flere etablerte VM-baner i rallycross. I mørkeblått har vi lagt på to ekstra sløyfer som isolert sett forkorter banen, og dette er etter inspirasjon fra mange baner hvor flere sløyfer ofte er lagt.

De blå markeringene indikerer små sløyfer som kan settes opp i tillegg til den ordinære layouten for å skape andre karakterer av banen. (Skisse: Simen Næss Hagen)

Alternative og forkortede traseer brukes for eksempel i andre klasser og grener som benytter seg av det samme baneanlegget, herunder bilcross og crosskart.

Vi fant det mest hensiktsmessig og praktisk å legge disse forkortingene etter første sving, samt etter utgangen av alternativsporet. Både fordi «joker-brua» da kan benyttes i begge alternative banekonfigurasjoner, og fordi man kan velge å benytte enten én eller begge sløyfer for å gi banen en alternativ layout. Dette kan også gjøre eventuelle treningsdager mer attraktive hvis man kan kjøre banen på en variert måte.

Og ikke bare det, men det er også lagt slik at banen kan brukes potensielt som superspesial til rallyetapper, enten til Rally Sweden, Rally Finnskog, eller som eget sprintløp for den saks skyld, sommer som vinter. Ved å bruke alternativsporet som trasé-overgang, samt de alternative svingene som forkorter banen, så har man i våre øyne den ultimate superspesial-etappe. Se layoutforslag under.

Hva så med fasilitetene?

Den tynne røde streken indikerer en barriere som fint splitter banen til å bli en ultimat superspesial-etappe i rallysammenheng. (Skisse: Simen Næss Hagen)

Innledningsvis understreket vi at fasiliteter er hovedgrunnen til at mange baner er lagt «provisorisk» rundt Formel 1-anlegg og andre racinganlegg. Hvorfor er Kongsvinger travbane da et bedre sted?

Vel, isolert sett er det ikke et bedre sted slik det er nå. Men det er allerede tilrettelagt for at det er mulig å legge et Rallycross-VM dit med tanke på kvadratmeter med anlegg og infrastruktur til travbaneanlegget. Og jeg vil si at det ikke står altfor mye tilbake til det både Lånkebanen og Höljesbanen har hatt som utgangspunkt.

Mangelen på tribuneanlegg gjør også at det kreves en utbedring av hele området ved siden av selve banetegningen som vi har tenkt ut. Men det er plenty med plass, både parallellt med travbanen og på søndre side som også brukes som serviceplass til Rally Finnskog.

Om det er «innenfor» nok å bygge store nok tribuner på utsiden av travbanen, eller om selve travbanen kan være plass for provisoriske tribuner, så må både økonomi og andre hensyn bestemme dersom dette skulle vært en realitet. Vi er bare ute etter å leke med tanker og ideer om det optimale, men vi har videre null kompetanse innenfor arkitektur og entreprenørvirksomhet.

Parkeringsmulighetene bør i praksis også være store, men fordi rallycross skjer om sommeren så er det heller usikkert hvorvidt jordene rundt kan og vil benyttes som parkeringsplass for tusenvis av biler. Vi har ikke akkurat kontaktet grunneiere av disse arealene da vi tenkte ut denne ideen, men vi kan vel generelt tenke at «så lenge Höljes får det til så burde det meste vært mulig her».

Jepp, det er lokalpatriotisme dette

Også Kongsvinger da, som nevnt er det vel kun ren lokalpatriotisme og lokalkunnskap som har tvunget fram denne ideen, ettersom undertegnede er født og oppvokst her. For det heller ikke til forkleinelse for VM-runden vi allerede har i Norge, og vi skal nyte godt av Lånkebanen i hvert fall fem år til. Så det skal det ikke stå på.

Men jeg tenker også på beliggenheten i forhold til nærheten til det generelle sentrale østland, nærheten til miljøet som finnes både på den norske siden, og den generelle publikumsinteressen som trekker mot Höljes snaue to timer unna. Jeg som Kongsvinger-gutt hadde også sett at byen og lokalområdet hadde trengt et godt motoranlegg målt opp mot interessen, antall aktive utøvere og antall rallybiler, rallycrossbiler, bilcrossbiler og crosskarter som finnes i området, som har et heller begrenset tilbud for å utfolde seg.

Dersom du har kommet så langt ned i teksten om hvorfor vi mener dette hadde vært det optimale anlegget for å arrangere VM-runde i rallycross, så oppsummerer vi med følgende fordeler og ulemper rundt tankene vi har delt.

Fordeler

  • Beliggenhet i forhold til interesse og folkemengde
  • «Enkelt» område å utvikle fasilitetene ytterligere
  • God infrastruktur og parkeringsområder (se også ulemper)
  • En særegen bane med identitet som vi tror førerne vil like
  • En bane som gir variasjonen vi mener en bane bør ha
  • Som permanent bane vil den gi potensiale for godt etterbruk lokalt og nasjonalt

Ulemper

  • Kostnadene kan være altfor astronomiske til både utvikling, konstruksjon og drift/etterbruk
  • Usikkerhet rundt parkeringsfasiliteter om jordbruksarelaet ikke kan benyttes
  • Ikke altfor avsides beliggenhet med tanke på upopulær støy, spesielt for etterbruket
  • Vi har allerede en god norsk VM-runde i rallycross
Powered by Labrador CMS