Trekker millionstøtte til norsk rallycross etter konflikt med bilsportforbundet

To temaer har skapt isfront mellom rallycrossprofil Even Hvaal og Norges Bilsportforbund. Nå markerer Hvaal sin uenighet ved å trekke seg ut av all markedsføring i sporten.

Publisert

Det er snakk om både regelverket i forbindelse med juniorklassen, samt en intern stridighet vedrørende utdeling av stipendpenger, som har gjort at Even Hvaal nå går kraftig til skyts mot Norges Bilsportforbund og rallycrosseksjonen.

Juniorklassen, her med Mathilde Hanserud i tet på Finnskogbanen, er gjenstand for sterk konflikt mellom Even Hvaal, rallycrossprofil og markant sponsorobjekt, og Norges Bilsportforbund og rallycrosseksjonen. (Foto: Simen Næss Hagen)

Det er snakk om både regelverket i forbindelse med juniorklassen, samt en intern stridighet vedrørende utdeling av stipendpenger, som har gjort at Even Hvaal nå går kraftig til skyts mot Norges Bilsportforbund og rallycrosseksjonen.

Gjennom sitt firma Maskin & Asfalt AS har han vært et synlig sponsorobjekt i norsk rallycross over mange år, men utenom allerede inngåtte avtaler så velger Hvaal nå å skru igjen pengekrana i all overskuelig framtid. I alle fall til det blir regelendringer som står i stil med hans egne innspill til forbundet. Totalt er dette snakk om sponsormidler på mellom 800.000 og 1.000.000 kroner hvert år til sammen i ulike bidrag i miljøet.

Mener det ødelegger klassen

Skylden legger han på Norges Bilsportforbund og rallycrosseksjonen, og markerer derfor sin misnøye ved å droppe videre støtte, og hovedsaken dreier seg om at Super1600-biler forblir tillatt i juniorklassen.

– Vi så et ønske om å sette flere dyre biler inn i klassen, noe som ville økt kostnadsnivået betraktelig, og dette mener vi ville ødelagt både juniorklassen og klasse 1. Vi har nå i et halvt års tid prøvd å få rallycrosseksjonen til å endre regelverket, slik at Super1600-biler ikke kan flyttes ned i Rallycross Junior Cup, sier Even Hvaal til Parc Fermé, som også snakker på vegne av sin datter Ada Marie som har vært klassekontakt og mentor i juniorklassen.

I regelverket for 2019 heter det at «biler som har gått i EM Super 1600, Supernasjonal Klasse 1 eller tilsvarende i andre land de siste 5 år og er nye i klassen fra og med 2019 skal ha 60 kg tilleggsvekt de 3 første sesongene de brukes i Rallycross Junior (ikke tilbakevirkende kraft for biler som har deltatt i Rallycross jr. Cup)».

https://parcferme.no/rallycross/her-far-markus-16-100-000-kroner-fordi-konkurrentene-setter-pris-pa-ham/

Utenomsportslig fokus

Hvaal mener det sender feil signaler at moderne biler som er godkjent i disse klassene ødelegger rekrutteringspotensialet i klassen, og føler at det tar vekk fokuset på utvikling av sjåfører, både på og utenfor banen. Spesielt fra og med 2018 engasjert hans seg tungt i juniorklassen og bidro blant annet til det anerkjente Fair Race-stipendet på 100.000 kroner i fjor, tillegg til 10.000 kroner til vinneren av cupen. Premiene gikk forøvrig til henholdsvis Markus Bakken og Ole Henry Steinsholt.

I forbindelse med Fair Race-stipendet var det konkurrentene selv som ga sin stemme til én fører hvert løp hva gjaldt trivsel og oppførsel både på og utenfor banen.

– Vi gikk inn med en plan om å bygge en ny generasjon førere, der fokuset skulle være rettet mye mot samhold og respekt. Dette er momenter vi mener er viktig for å utvikle førere. Vi hadde en filosofi om at klassen skulle handle om å utvikle sjåførene og ikke bilene, sier Hvaal for å underbygge argumentet mot Super1600-klassede biler.

Derfor blir ikke bilene nektet start

Even Hvaal. (Foto: Simen Næss Hagen)

På vegne av rallycrosseksjonen (RCS), svarer seksjonsleder Trond Bakkom følgende om kritikken og diskusjonene vedrørende ønsket om endring av regelverket som tillater Super1600-biler.

– RCS har praksis for å varsle vesentlige endringer, spesielt når det gjelder teknisk, i god tid. Det vil si som oftest minimum et år i forveien. Når RCS ble kjent med at det var innkjøpt denne typen biler tenkt brukt i juniorklassen, ble dette nøye diskutert da vi helt klart så at dette ikke var heldig for klassen, skriver Bakkom i en e-post til Parc Fermé.

Han mener likevel at det ikke føltes hensiktsmessig å forby bilene av hensyn til de som hadde skaffet seg slike biler til juniorformål.

– Seksjonen kom til at det å ikke tillate disse bilene ikke var riktig. etter at noen allerede har gått til innkjøp av bil, og med kort tid til nytt år i tillegg. Det var derfor nødvendig å finne alternative løsninger som vil medføre at bilene ikke ble konkurransemessig dominerende. Vi mener de har fått en klar ulempe ved at de må ha et spesifikt vekttillegg plassert etter bestemte regler, sier Bakkom og understreker at dette er en regel som ikke skal være vanskelig å etterkomme, og at seksjonen har samarbeidet tett med teknisk kyndige personer

Selv om Even Hvaal går kraftig til angrep mot bilsporforbundet, der han understreker at de er «lite samarbeidsvillige» og at han «føler seg motarbeidet», så er Bakkom tydelig på å uttrykke takknemlighet for det Hvaal-familien har bidratt med i norsk rallycross.

Trond Bakkom, leder for rallycrosseksjonen i Norges Bilsportforbund. (Foto: Simen Næss Hagen)

– RCS har hatt en god dialog med både Even og Ada Marie Hvaal om reglement for juniorklassen. At Ada tok på seg rollen som en slags mentor og koordinator for klassen i 2018, var noe seksjonen synes var veldig positivt. At man ikke er enig gjør ikke dialogen dårlig av den grunn. RCS får mange innspill og meninger fra mange, og det er vår jobb å lage reglementer som forhåpentligvis kan være bra for de fleste, skriver Bakkom.

– Viktig klasse for norsk rallycross

Juniorklassen i norsk rally har de siste årene vist seg å være veldig populær. Over 20 faste førere var påmeldt til klassen i fjor, og EM-utøvere som Marius Bermingrud og Ole Henry Steinsholt er produkteksempler fra den norske juniorklassen.

– Vi vil spesielt takke alle i juniorcupen, som er en unik gjeng. Det har vært en fantastisk fin sesong, med mye lærdom. Vi hadde håpet å få jobbe videre med dette i mange år, men sånn ble det dessverre ikke. Men vi håper selvsagt at klassen forblir like bra som den var i år, sier Hvaal, som på eget initiativ altså trekker sin økonomiske støtte for å markere sin misnøye mot seksjonen og forbundet.

https://parcferme.no/rallycross/aldri-for-har-norske-juniorforere-fatt-bedre-matching-i-rallycross/

Seksjonslederen er også selv tydelige på at juniorklassen spiller en viktig rolle i norsk rallycross, og ikke minst utviklingen av den.

– Juniorklassen er helt klart en bra innstegsklasse for unge og ambisiøse rallycrossførere. Den har vokst bra de siste årene på et fornuftig nivå. Tilbudet til unge rallycrossførere er nå ganske stort etter at aldersgrensen ble senket betraktelig i alle klasser. Utøvere kan nå velge hvilket nivå de ønsker og har mulighet til å legge seg på, skriver Bakkom.

Sterk kritikk til generalsekretæren

I forbindelse med utdelingen av Fair Race-stipendet er også Even Hvaal sterkt kritisk til generalsekretær Hallgeir Raknerud, der Hvaal mener Raknerud ikke viste samarbeidsvillighet til å være med på en utdeling av stipendet.

– Vi tilbød generalsekretæren at NBF skulle få æren av å dele ut og være med på både vinnerstipendet og Fair Race-stipendet, totalt på 110.000 kroner. Dette ble ikke mottatt positivt. Personen hadde heller større fokus på de kostnadene det ville medføre ved å føre noen ekstra bilag til regnskapet, sier Hvaal, som også setter spørsmålstegn til hvorvidt han mener Raknerud er egnet som generalsekretær.

Denne kritikken tar Raknerud med knusende ro. Og han forstår heller ikke hvor konklusjonen om regnskapsbilagene kommer fra.

Ønsket å fortsette dialogen

Generalsekretær i Norges Bilsportforbund, Hallgeir Raknerud. (Foto: Simen Næss Hagen)

Generalsekretæren mener dette var en dialog som egentlig ikke ble helt avsluttet mellom partene, hvor han overfor Parc Fermé i uttrykker stor positivitet vedrørende stipendene.

– For egen del så hadde jeg en telefonsamtale med Even Hvaal om dette svært positive stipendet i fjor. Da snakket vi selvfølgelig om noen praktiske saker og omfang, og noe av det var selvfølgelig rundt dette med å kreve inn disse pengene fra sponsorer og bidragsytere, regnskapsføring, utbetaling og så videre. Men konklusjonen på samtalen, slik jeg opplevde det, var at vi skulle sette oss ned å finne gode løsninger, sier Raknerud til Parc Fermé.

Der stoppet også dialogen, ifølge Raknerud, mens det ifølge Hvaal ikke var noen vilje fra forbundets side med regnskapet som hovedargument.

– Nå er det slik at jeg synes det er gode signaler til omverden at det er flere aktører som bidrar med økonomi og stipend inn i sporten, så det er jo bare positivt. Det blir litt rart for meg å hevde at dette ikke ble noe av på grunn av «et par ekstra regnskapsbilag», sier generalsekretæren.

Powered by Labrador CMS