Kommentar:

Oliver hadde griseflaks som ikke fikk strengere straff – og det sier kanskje noe om hva dommerne égentlig mener

Ifølge flere tilleggsregler i Rally-VM denne sesongen, så er det til enhver tid aldri egnet - selv ute på en fartsetappe - til å ta en 360-grader med rallybilen sin.

Publisert Sist oppdatert

Klart, å utforme både et sportslig og teknisk regelverk i bilsport er alt annet enn enkelt. Det er en grunn til at regelbøkene er så tjukke som de faktisk er. Spørsmålet er likevel om man til enhver tid kverner og filtrerer hvert eneste ord som brukes.

Simen Næss Hagen, daglig leder og ansvarlig redaktør for Parc Fermé.

Klart, å utforme både et sportslig og teknisk regelverk i bilsport er alt annet enn enkelt. Det er en grunn til at regelbøkene er så tjukke som de faktisk er. Spørsmålet er likevel om man til enhver tid kverner og filtrerer hvert eneste ord som brukes.

For samtlige regler skal ikke bare tolkes ned til hvert minste enkeltord, men den skal håndheves deretter. Og da må ordene velges med omhu, og ethvert potensielt realistisk og urealistisk scenario må tas med i vurderingen satt opp mot både hensikt, intensjon og logikk.

Helgens straff til Oliver Solberg, der han fikk ett minutts tidsstraff for to piruetter etter mål ute på en tilrettelagt publikumsetappe, det setter noe av tekstformuleringen i regelverk i et nytt søkeløs. Men først en ørliten kritikk til Oliver selv.

Som utøver av et billøp er man helt og holdent ansvarlig for å lese hvert eneste ord av både tilleggsregler og deltakermeldinger. Om ikke føreren selv vil bruke hodets kapasitet til det, så har man også kartlesere eller andre teammedlemmer som tar seg av dette - men til syvende og sist er det utøvernes ansvar å vite hva som står i hver eneste setning. I alle fall finnes det ett og annet punkt det ikke er til å unngå at man løfter øyenbrynene på. For helgens relevante paragraf er uten tvil en av disse.

Oliver legger ikke skjul på at han ikke visste om regelverkets formulering, og han skal selvfølgelig ha for at han innrømmer dette kontra å krangle imot fra første sekund. Like fullt kunne han alternativt hatt i mente - som alle andre og meg inkludert - at Sebastien Ogier fikk bot for tilsvarende hendelse i Spania i fjor, om ikke en enda drøyere en rent sikkerhetsmessig. Og at det da var en kalkulert risiko å få en slik bot ved å ta en piruett.

Men svart på hvitt så kan løpets tilleggsregler i dette tilfelle ikke misforstås. Tilleggsregler er altså lokalt tilpassede regler per enkeltløp som ikke er generelt vedtatt i sportsreglementet til FIA. En mal som i utgangspunktet er copy-paste fra løp til løp, selv om det alltid er noen lokale tilpasninger - som igjen er hele premisset med å ha tilleggsregler. Og det er derfor disse skal leses før hvert løp, om det så blir i overkant mye repetisjon over en sesong.

Paragraf 12.21 sier nemlig orddrett følgende: «Exhibition driving ("doughnuts") is strictly forbidden everywhere due to lack of suitable place. All infringements will be penalised with a minimum of a 5-minute time penalty, applied by the Stewards.».

Med andre ord at oppvisningskjøring, som eksemplifiseres med piruetter, ikke er lov uansett tid og sted (les «everywhere»), fordi arrangøren mener det ikke finnes et egnet sted. Etterfulgt av dette skal enhver oppvisningskjøring straffes med mininum, jeg gjentar minimum, fem minutters tidstillegg, som utstedes av juryen.

Oliver Solberg fikk ett minutts tidstillegg.

Med andre ord griseflaks, da dommerne faktisk utviser mye mer skjønn enn hva avsnittets krav til sanksjon sier, og de formildende omstendigheten har de også vektlagt tydelig. Mulig det også sier litt om hva dommerne égentlig mener om formuleringen i tilleggsreglene. Samtidig; de hadde ikke gjort jobben sin om de faktisk overså dette. Oliver fikk med andre ord godt betalt kontra hva han i utgangspunktet skulle fått.

Dette er fram til nå helt objektive fakta. Og det er her mine personlige vurderinger kicker inn.

For hvorfor i alle dager er denne regelen formulert slik den er? Den gir jo ingen rom for unntak eller alternative tolkninger når ordet «everywhere» benyttes. Og framfor alt skaper man unødvendig forvirring og mistillit blant deltakerne.

For å ta ett sportslig eksempel; mange overrotasjoner, eller irreversible snurringer om du vil, kan titt og ofte reddes inn med en piruett. Ellers har vi jo nå og da sett at førere bevisst også ofrer noen sekunder av sin egen etappetid for å gi publikum litt ekstra valuta for pengene. Paragraf 12.21 i Rally Portugal sier ikke noe om hvilken sone den gjelder i, eller om det er noen soner med unntak. Med andre ord kan jeg ikke tolke regelen annerledes enn at man kan man risikere å bli straffet for å «ta en 360» også mellom start og flying finish. Ettersom det er forbudt «overalt».

Hvem glemmer ikke eksempelvis Gilles Panizzi under Rally Catalunya i 2002? Eller Colin McRae på generelt grunnlag. Eller pappa Petter. Og så videre.

Tilsvarende paragraf er forøvrig kopiert til Rally Sardinias tilleggsregler, med samme strafferamme, dog med ett unntak; at det er lov med dekkvarmingsmanøver (ofte sikksakk-kjøring) innenfor definerte dekkvarmingsområder, oppført i roadboka.

Rally Monte-Carlo hadde ingen formuleringer i tilleggsreglene om omhandlet oppvisningskjøring, Rally Sweden og Rally Kroatia har brukt eksakt samme formulering som Rally Portugal, mens Rally Mexico hadde en egen vri som jeg mener skaper mer oversiktlige unntak for hva som er intensjonen bak et slikt forbud.

I Mexicos tilleggsregler heter det nemlig: «Tyre and brake warming and exhibition driving maneuvers are forbidden anywhere outside of active special stages, unless expressly permitted in the road book (...) This includes, but is not limited to: the service park, road sections, ceremonial areas, control areas and regroups. Violations will be referred to the Stewards.»

Med andre ord er det lov i det minste å gjøre det ute på en fartsetappe. Hvorvidt Solbergs piruetter ville slått ut eller ikke på juryens radar er dog mer krevende å vurdere på forhånd, for det skjedde altså mellom flying finish og tidskontrollen.

At arrangør og bilsportforbund ønsker en klar begrensning av denne type oppvisning er forståelig. De ønsker ikke at det skal skje nokså ukontrollert på enhver plass, ettersom førerne ikke alltid selv er de beste til å vurdere sikkerheten rundt seg - uansett hvor mye de eventuelt måtte tro det.

Men at tilleggsreglene sier at det i praksis er «dårlig plass» som er grunnen til at nedlegges et totalforbud, det er med på å skape nye «vibes» rundt et regelrytteri i sporten som ingen er tjent med. Det er nok av kontroversielle avgjørelser i form av svært upresise og lite logisk forankrede formuleringer i enkelte regler på tvers av bilsportgrener, og det å nedlegge et totaltforbud mot en 360-grader føyer seg altså inn i rekken.

Powered by Labrador CMS