Illustrasjonsbilde av bilcross, og dette bildet har ingenting med selve hendelsen i denne saken å gjøre.

Utøver dømt til to års suspensjon etter munnhuggeri, trusler og sjikanering av klubbkollega

Amper stemning under et bilcrossløp på Hamar har nå straffet seg hardt for en lisensinnehaver.

Publisert Sist oppdatert

BILCROSS: Det var i forbindelse med det utsatte «Vårløpet» på Vendkvern utenfor Hamar 7. august at hendelsen fant sted der én av deltakerne fyrte seg opp mot en annen konkurrent i forbindelse med en hendelse i ett av heatene. Situasjonen ble såpass anspent og utagerende at dette etterhvert havnet på juryens bord, før Domsutvalget til Norges Bilsportforbund til slutt måtte vurdere hendelsen som oppstod.

I følge Domsutvalgets domsavgjørelse nummer 113 i NBFs domsregister ble deltakeren, hertter Innmeldte, til slutt idømt to års suspensjon, hvorav ett år betinget, som følge av oppførselen som ble utvist på Vendkvern tidligere i år. Det var dissens i blant Domsutvalgets jurymedlemmer, men et flertall landet på ovennevnte avgjørelse.

Det er primært snakk om sjikanering og trusler som gjorde at denne saken etterhvert ble meldt videre fra NMK Hamar og løpets jury til Domsutvalget. Det var et klubbmedlem i NMK Hamar som første meldte inn saken, før styret i NMK Hamar ville ta saken videre til NBF, som følge av hendelsen på banen med påfølgende situasjon i depotet.

Høylytt diskusjon uten koronaavstand

Hendelsen det er snakk om skal bunne i at Innmeldte og Klager, hvorav begge er medlem i samme klubb som kjørte samtidig, ble enige - ifølge Innmeldte - om at de ikke skulle ødelegge for hverandre i heatet de skulle kjøre sammen.

Likevel skjedde så at Innmeldte mente han ble snurret av nettopp Klager mens sistnevnte da fikk finaleplass som følge av resultatet i heatet. I etterkant skal Innmeldte ha skjelt ut Klager og kommet med det som ble oppfattet som sjikanering og direkte trusler.

Ifølge domsdokumentet skal Innmeldte først ha bøyd seg inn i bilen til Klager med en halvmeters avstand uten munnbind og startet en høylytt diskusjon, som senere blir påpekt som et direkte brudd på smittevernsrestriksjonene som på dette tidspunktet var å holde én meters avstand.

Det kommer også fram at Innmeldte skal ha utøvd det som ble oppfattet som «farlig kjøring i depotet», noe han fikk en umiddelbar muntlig advarsel av juryen om. Misnøyen skal likevel ha fortsatt etter dette, og Domsutvalget påpeker at situasjonen vedrørende både hendelsen på banen og depotkjøringen i etterkant allerede er tatt hånd om av juryen og ikke tatt med i vurderingsgrunnlaget i Domsutvalget.

Truet med personskade

Sakens første vitne, oppnevnt av Klager, forteller at vedkommende skal ha hørt trusler som innebærer direkte kroppskade.

– Mens Klager satt i en fluktstol på publikumsplass hadde innmeldte kom bort til ham og sagt inn i øret hans en konkret trussel om å kjøre ham av banen slik at han havnet i en ambulanse, eller så skulle innmeldte sørge for at andre gjorde det dersom de to ikke var i samme heat, forklarer vitnet.

Senere skal en telefonsamtale mellom Innmeldte og Klager ha funnet sted, på en snau halvtime, hvor Innmeldte i utgangspunktet ville unnskylde sin oppførsel. Klager mener imidlertid at Innmeldte var mer opptatt av å forsvare sin egen oppførsel, og anså derfor ikke samtalen som en reell unnskyldning.

I domsutvalget kommer det frem at både klubben og etterhvert NBFs generalsekretær selv hadde prøvd å mekle med den innmeldte utøveren for å få lagt saken død, men ifølge melders forklaring skal utøveren kun ha argumentert for sin oppførsel, og at vedkommende kunne forsvare sin oppførsel som følge av situasjonen som oppstod på banen.

Det kommer også fram at Innmeldte skal ha vist en like aggressiv oppførsel overfor KNA Solør som han forsøkte å melde seg inn i for å kunne delta i deres klubbløp med engangslisens. For å delta i klubbløp fordres det å stille med minst én funksjonær, noe Innmeldte skal ha reagert kraftig på.

– Innmeldte hadde vært så amper, truende og ufin ved sin oppførsel at vitnet mente det var nødvendig å sende en klage til NMK Hamar om innmeldte. KNA Solør ville opprinnelig prøve å hjelpe innmeldte, men hans oppførsel hadde vært så ufin at de valgte å avstå. Innmeldte hadde vært særdeles ufin i samtaler med klubbsekretæren på en måte at klubben mente at de måtte reagere. Ifølge vitnet hadde innmeldte uttalt at han skulle lage et helvete for ham og klubben, forklarte lederen av KNA Solør som også ble meldt inn som vitne i saken.

Følte seg urettferdig behandlet

Innmeldte skal i sin påstand ha fastslått at han er blitt urettferdig behandlet og ment seg forhåndsdømt. Foruten truslene han skal ha beklaget, mener han at han ikke har gjort noen ting gang. Innmeldte stilte med ett vitne for å underbygge sin sak.

Vedkommende hadde oppholt seg på sin depotplass, cirka 10 meter fra Klagers depotplass, og hadde registrert en amper tone mellom Innmeldte og Klager, uten å huske orddrett hva som ble sagt. Vitnet mener derimot at leder av NMK Hamar skal ha avbrutt Innmeldte flere ganger i en telefonsamtale vedkommende fikk overføre, sli kat Innmeldte ikke fikk forklart bakgrunnen for sine handler, heter det i domsdokumentet.

Som nevnt var det dissens i Domsutvalget. Flertallet stemte for suspensjon, mens mindretallet ønsket eksklusjon. Det er enighet i at Innmeldte har brutt Generelle bestemmelser, paragraf 12.1.1 avsnitt d, f og l. Mindretallet mener imidlertid at Innmeldtes handlinger og regelbrudd i sum må anses som «særlig grove» og at dette tilfredsstiller kravet til Generelle bestemmelser paragraf 12.12 om å idømme eksklusjon.

Flertallet lander imidlertid på en to års suspensjon fra og med 24. november 2021, hvorav ett år er betinget. Det betyr at dersom Innmeldte blir idømt en ny suspensjon innenfor perioden, så skal den betingede delen komme i tillegg.

Powered by Labrador CMS