Vi lytter til publikum – slik påvirker lesernes feedback den nye strategien vår framover

Publisert

Undersøkelsene vi satte i gang i slutten av september var et viktig grep for å kartlegge hvordan leserne responderer på innholdet vi produserer og hvordan de forholder seg til Parc Fermé som et eksklusivt nyhetsmedium for norsk og internasjonal bilsport. Ettersom vi ikke har gjennomført noen leserundersøkelser siden sommeren 2017 var det på tide å bli kjent med publikum på nytt.

Undersøkelsene vi satte i gang i slutten av september var et viktig grep for å kartlegge hvordan leserne responderer på innholdet vi produserer og hvordan de forholder seg til Parc Fermé som et eksklusivt nyhetsmedium for norsk og internasjonal bilsport. Ettersom vi ikke har gjennomført noen leserundersøkelser siden sommeren 2017 var det på tide å bli kjent med publikum på nytt.

Vi fikk helt konkret 123 ulike tilbakemeldinger, og det er vi ekstremt takknemlige for. Dine tilbakemeldinger veier tungt, og det er viktig for oss ikke å jobbe i blinde. Vi vil derfor bruke denne feedbacken som grunnlag for noen endringer i strategien for å holde våre framtidsambisjoner så reelle som mulig, også med tanke på vår egen kapasitet.

Under foreligger alle svarene målt i prosent. Noen av spørsmålene har bestått av flervalg-svar hvilket gjør at den totale prosentsummen kan overstige 100. Om du selv ikke gjennomførte undersøkelsen, så kanskje du kjenner deg igjen enten i majoriteten eller minoritetene av svarene? Under det siste spørsmål lengre ned i posten vil vi legge fram vår nye strategi framover.

<strong>Q1: Hvor ofte besøker du Parc Fermé?</strong>

Én gang om dagen: 37,40 %
Flere ganger om dagen: 26,02 %
Et par ganger i uka: 26,02 %
Nå og da gjennom en måned: 8,94 %
Svært sjeldent: 1,63 %

<strong>Q2:</strong> <strong>Hvilke bilsportgrener foretrekker du å lese om?</strong>

Rally: 82,93 %
Rallycross: 67,48 %
Formel 1: 43,90 %
Racing: 43,09 %
Bilcross: 19,51 %
Gokart: 12,20 %
Crosskart: 10,57 %
Dragracing: 5,69 %

Av andre grener er noen av forslagene følgende:
Drifting: 4 svar
Autoslalåm: 3 svar
Challenge: 2 svar
Simracing: 2 svar
NASCAR: 1 svar

<strong>Q3: Hva slags format på innholdet foretrekker du å klikke på?</strong>

Korte nyhets- og resultatoppdateringer (notiser): 82,93 %
Intervjuer i forbindelse med billøp og andre eventer: 78,86 %
Lengre reportasjer: 65,85 %
Analyser: 29,27 %
Videoer: 28,46 %
Kommentarer og blogginnlegg: 22,76 %

<strong>Q4: I hvilken grad leverer Parc Fermé på daglig basis det innholdet du forventer å lese?</strong>

Som forventet: 68,29 %
Mer innhold enn forventet: 17,89 %
Mindre innhold enn forventet: 13,82 %

<strong>Q5: På hvilken måte pleier du å oppsøke Parc Fermé?</strong>

Facebook: 84,55 %
Via nettadressen: 32,52 %
Bokmerke i nettleseren: 19,51 %
Linker fra andre nettsteder: 2,44 %

<strong>Q6: Har du konkrete innspill på hva Parc Fermé kan bli enda bedre på?</strong>

Av totalt 28 innspill, så velger vi en liten håndfull å trekke fram, som vi også velger å svare på.

«Skriv litt mer om nasjonale løp og førere»
Svar:
Vi prioriterer fortrinnsvis norgemesterskapene av nasjonale løp, men vi er helt enig i at vi kan hente mer stoff fra norske løp og norske garasjer.

«Rettskrivning. Jeg som selverklært språknerd er ikke så altfor begeistret for skrivefeil, noe jeg dessverre ser litt for ofte (synes jeg) i Parc Ferme sine artikler.»
Svar: Vi kan dessverre ikke si oss direkte uenig i dette, nei. Vi oppdager selv mange skrivefeil etter publisering, og forsøksvis retter vi de opp fortløpende. Men det skal mye til å bli 100 prosent feilfri i det tempoet vi iblant jobber i. Når saker skal publiseres hurtig, kan dette gå på bekostning av skrivefeil - hvilket ikke skal skje. Skjerpings!

«Har kjøpt abonnement flere ganger, men får ikke logga inn.»
Svar:
Dersom du opplever problemer vedrørende kjøp eller innlogg, ta kontakt med oss umiddelbart! Vi har tilgang på kyndig hjelp og vi jobber fortløpende med å utbedre systemet vi fikk levert i 2019 - som dessverre har hatt noen barnesykdommer liggende ved seg i altfor lang tid. Stort sett opplever vi at det går greit, men vi gjør det vi kan for å rette opp i enkelttilfellene som oppleves problematisk.

«Tettere oppfølging igjennom race helger. Men skjønner at dette krever mye av liten stab, så dette er kun et ønske og ingen forventning.»
Svar: Når man kun har én ansatt, som også prøver å ivareta et familieliv og liv utenom jobb, så er det ikke alle løpshelger som er like enkle å følge opp, spesielt ikke de helgene hvor vi også prioriterer å være til stede på et løp. Bedre ressurser gir tilgang til flere folk, som kan gi oss enda bedre oppfølging av løpshelgene.

«Lengre intervjuer med førere, mekanikere, tekniske reportasjer om biler, nye klasser osv. Intervjue NBF om planer de har fremover for nye klasse, cuper for å bedre rekruttering. Muligheter for interaktivitet på siden, kommentarer på den enkelte sak. Åpne for pressemeldinger fra team og førere så de får vist frem seg selv og sponsorer.»
Svar: Gode innspill, som igjen er en ressursutfordring for oss. Men vi har et primærønske om rett og slett å bidra til større innblikk og spredning av kunnskap om norsk bilsport. Av prinsipp publiserer vi ikke rene pressemeldinger fra team og førere, dette er godt dekket opp på andre nettsteder og i sosiale medier. Formålet med Parc Fermé er å levere egenproduserte vinklinger og saker, men pressemeldinger er selvfølgelig en viktig og sentral kilde til våre fortløpende redaksjonelle vurderinger.

Ellers er det generelt mange gode og konstruktive tilbakemeldinger på at vi dekker bredden for lite, og flertallet i tilbakemeldingene handler om nettopp dette. Dette må vi også si oss helt enige i. Med få ressurser har vi prioritert det som beviselig skaper den største trafikken - som oftest er det som handler eliten og de store profilene, men skal lesere ønske å abonnere på oss så vil nok mer grasrotstoff være veien å gå videre. Alle tilbakemeldinger om å prioritere bredde framfor topp enda mer tar vi på det største alvor.

<strong>Q7: Abonnerer du på Parc Fermé</strong>

Ja: 77,24 %
Nei: 22,76 %

Dette svarte de som abonnerer

<strong>Q8: Hva slags abonnement har du tegnet?</strong>

Årsabonnement: 81,52 %
Månedsabonnement: 14,13 %
Halvårsabonnement: 4,35 %

<strong>Q9: Hva syns du om prisnivået for å få tilgang til vår journalistikk?</strong>

Jeg syns prisnivået for innholdet er riktig per i dag: 75,00 %
Jeg syns innholdet er verdt også en litt høyere pris: 15,22 %
Jeg syns innholdet er for dyrt: 9,78 %

Kommentar: Flere innspill foreslår en prisøkning nærmere tusenlappen i året for et årsabonnement. Samtidig mener noen at innholdet også er for dyrt. Per i dag kommer vi ikke til å endre på prisene nevneverdig, men vi gjør nye vurderinger når regnskapet skal telles opp etter året.

<strong>Q10: Tegnet du abonnement som følge av at du ikke lenger fikk kjøpt enkeltsaker?</strong>

Ja: 15,05 %
Nei: 84,95 %

<strong>Q11: Savner du tilbudet om å kjøpe enkeltsaker framfor å tegne et periodevis abonnement?</strong>

Ja: 9,68 %
Nei: 90,32 %

Kommentar: Basert på lesernes tilbakemelding er vår konklusjon å redusere ressursbruken i å få på plass kjøp av enkeltartikler, selv om det er et konsept vi har stor tro på. Per i dag legger vi ressursene våre til andre områder.

<strong>Q12: Hvorfor opprettet du et abonnement hos oss?</strong>

Fordi dere dekker et område jeg ønsker å lese mer om: 60,87 %
Fordi jeg ville støtte driften av Parc Fermé: 23,91 %
Fordi jeg til slutt følte jeg ikke hadde noe annet valg for å få lest bilsport på norsk: 10,87 %
For å lese én spesifikk sak: 4,35 %

<strong>Q13: Har du vurdert å si opp abonnementet?</strong>

Nei, det har aldri vært aktuelt: 75,00 %
Nei, men jeg vil si opp hvis det blir dyrere: 15,22 %
Ja, jeg vurderer det fremdeles: 9,78 %
Ja, jeg har vurdert det - men nå er jeg fornøyd: 0,00 %

Dette svarte de som ikke abonnerer

<strong>Q14: Hvorfor vil du ikke abonnere på Parc Fermé?</strong>

Jeg får dekket behovet fra andre nettsteder og kanaler: 30,43 %
Jeg kunne abonnert hvis det var billigere: 21,74 %
Jeg syns det er tungvint å abonnere: 21,74 %
Jeg syns ikke produktet er godt nok til å abonnere på: 17,39 %
Jeg betaler ikke for innhold på nett av prinsipp: 8,70 %

<strong>Q15: Hva bør vi gjøre annerledes for å få deg til å abonnere?</strong>

Senke prisene: 40,00 %
Gjøre det enda enklere: 30,00 %
Ingenting, alt bør være gratis: 15,00 %
Flere saker i løpet av én dag: 15,00 %

Kommentar: Tilbakemeldingene fra de som vil spesifisere hva som skal til, det går på manglende prioritering, at man ikke tar seg tid når man vil lese i farten eller at det er for tungvint. Vi skal jobbe fortløpende med å se om dette kan forenkles ytterligere.

<strong>Q16: Er du villig til å betale for enkeltsaker framfor å abonnere?</strong>

Ja: 44,00 %
Nei: 56,00 %

Kommentar: På spørsmål om eventuelle prisforslag er gjennomsnittet på 10 til 15 kroner per sak. Som nevnt over begrenser vi ressursbruken for å utvikle et nytt system enn så lenge da vi hadde trengt et overveiende tungt flertall på alle parametre for kjøp av enkeltsaker for å bruke mer tid og penger på dette systemet.

<strong>Q17: Dersom Parc Fermé ble reklamefritt - ville du vurdert å abonnere?</strong>

Ja: 13,04 %
Nei: 86,96 %

Kommentar: Vi sliter med annonsemarkedet om dagen, og dette kunne vært et godt argument for oss til å kutte ut annonser helt. Men da vil annonser fortsatt være en ekstrainntekt framover uten at det vil plage majoriteten.

<strong>Q18: Hvordan bør Parc Fermé finansieres/driftes uten abonnementsinntekter?</strong>

Svarene ble rangert fra høyeste (5) til laveste (1) prioritering (svarene oppgis i snittpoeng)
Salg av effekter: 4,04
Mer salg av reklame: 3,67
Å la utøvere/team betale for spalteplass: 3,00
Frivillige donasjoner: 2,64
Bør driftes på dugnad: 1,71

Kommentar: Vi ville vurdere tyngden i hvorvidt det skal være mulig å kjøpe seg til spalteplass. Dersom dette skulle vært vurdert reelt, så måtte Parc Fermé også som redaksjon tatt en ny stilling til sin uavhengighet og integritet som veier meget tungt for at vi skal anerkjennes som en seriøs aktør innenfor mediebransjen. Om brorparten av økonomien ville ligget i nettopp dette, så kunne vi vurdert det - men da måtte vi ofret den soleklare uavhengigheten vi per i dag lever på. Vi kommer heller ikke til å starte noen donasjoner og kronerulling for å berge økonomien - da oppfordrer vi heller til kjøp av abonnement eller eventuelle effekter som vi kommer tilbake til.

<strong>Q19: Utenom journalistikken vår - hvilke andre potensielle tjenester hos Parc Fermé ville du benyttet deg av dersom de eksisterte?</strong>

Resultatservice/statistikk: 67,68 %
TV-guide: 48,48 %
Kjøp og salg-annonser: 32,32 %
Diskusjonsforum: 32,32 %

Kommentar: Vi har en drøm om å kunne ha en enda større oversikt over resultater og annen relevant statistikk fra norsk bilsport, men dette krever også et enorm forarbeid, mye tallknusing og omfattende programmering. Dersom ressursene strekker til, så får vi se hva vi kan få til. Enn så lenge foreligger det ingen automatisert tjeneste av en god nok TV-guide, men vi vet dette er en veldig god tjeneste som vi likevel må vurdere å bruke ressurser på.

<strong>Q20: Dersom vi hadde en nettbutikk - hva slags effekter og produkter ville du kjøpt?</strong>

T-skjorte/andre klesprodukter: 66,20 %
Kalender: 42,25 %
Kopp: 32,39 %

<strong>Q21: Ville du benyttet en livetjeneste med tekstbaserte oppdateringer fra et billøp?</strong>

Ja: 55,86 %
Nei: 44,14 %

Kommentar: Dersom vi finner eksterne midler til å finansiere dette, så kommer vi til å teste ut dette ved enkelte billøp i 2021.

Slik blir vår nye strategi

Så - hvordan tolker vi dette? Først hvilke prioriteringer vi kommer til å gjøre:

• Vi ser at det er et stort behov for enda mer breddestoff. Dette sier vi oss enige i, og er det noe Parc Fermé skal være i posisjon til, så er det nettopp å fremme de historiene og vinklingene du sjeldent, hvis aldri, finner i andre medier. Vi har allerede mange gode saker av denne karakteren liggende «i banken» men er ikke prioritert ferdigstilt på grunn av redusert optimal kapasitet.
• Mer fokus på bredde og andre saker enn det som skjer i det fortløpende nyhetsbilde, det betyr mer fokus på at sakene også har en tidløs karakter. Det vil si at vi kommer til å bruke enda litt mer tid på hver enkeltsak og reportasje, framfor at sakene publiseres hurtig og fortløpende. I startfasen av strategidreiningen vil dette kunne gå på bekostning av «breaking news» og andre fortløpende rapporter, og Parc Fermé vil i så måte ikke til enhver tid være like oppdaterte som vi ellers har strebet etter å være siden oppstarten i 2017.
• Vi kommer ikke til å stenge for produksjon av åpne korte notiser, men det vil bli tonet ned og styrt av kapasiteten vi sitter på til enhver tid. Ettersom dette innholdet primært fremmer høye trafikktall og ikke salg av abonnement, vil omsetningen i selskapet fra abonnementssalg og eventuelle reklameinntekter. Tallene fra undersøkelsen viser dog en høy prosentandel som ønsker å lese dette, men etter nærmere tallknusing er det svært, svært få som krysser av for kun dette alternativet uten at man også foretrekker å lese innhold som krever abonnement,
• Vi jobber med en fortløpende innfasing av ulike produkter som det utifra undersøkelsen å dømme kan virke å ha en viss interesse hos publikum. Ingen stor, konkret nettbutikk er på trappene, men er kjøpsresponsen god på effektene vi forsøksvis vil selge, så kan det være at dette også eskalerer.
• Tjenestene som ble nevnt i Q19 vil vurderes fortløpende, både hva gjelder kostnad til utvikling og drift, dersom vi ser at vår nye strategi gir effekt på omsetningen.
• For å kunne være i stand til å levere gode, unike historier fra norsk bilsport på måten vi ønsker framover, så kommer vi til å sette opp en skreddersydd tipsportal som vil gjøre det lettere for lesere å komme med tips og innspill og samtidig sette dette i system for oss.

Summa sumarum: Vi vil ha mindre fokus på rene trafikktall og sidevisninger da vi uansett opplever lav respons og lite tilbakemeldinger på forslag til samtaler og avtaler vedrørende annonsesalg. Derfor vil vi styrke produktet på det som forhåpentligvis fremmer mer salg av abonnement.

360.000 i abonnementsomsetning hittil i 2020

For å gi dere et innblikk i hvor omfattende og avgjørende det er for oss å oppnå gode salgstall på abonnement, så skal dere få de usminkede tallene for 2020 slik:

Vi har i år solgt 425 årsabonnement, 22 halvårsabonnement og aktive månedsabonnenter er per i dag 165. Totalt, pr 21. oktober, har dette gitt oss en omsetning på 360.744 kroner fratrukket rabatter og andre avtaler utenom veiledende priser. Dette gir en snittomsetning på 1227 kroner per dag fra abonnementsinntekene, og skal ved siden av ordinær fastlønn for redaktøren også dekke opp alle andre faste utgifter som følger med for et selskap som dette. Dersom du selv driver bedrift, enten alene eller med noen ansatte, så kan du selv kalkulere hvordan ståa hadde vært dersom dagsomsetningen hadde ligget på dette nivået.

Spesielt etter at vi fikk automatisk fornyelse av månedsabonnenter, så er det vel så viktig for oss at leserne ønsker å være med på dette dersom det oppleves for kostbart på kort tid å tegne et årsabonnement. Vi har altså et sted mellom 5000 og 10.000 unike lesere innom hver eneste uke, avhengig av kalender og nyhetsbildet som foreligger, men bare 1 til 2 prosent har altså tegnet et månedsabonnement.

Vi har en svært hårete ambisjon om en gang å nå minst 1000 betalende månedsabonnenter over et helt år. Dette vil alene gi en omsetning på over én million kroner, og sammen med de andre inntektskildene vil det gi oss et helt annet grunnlag for ressurser, spesielt når det kommer til investering av arbeidskraft. Hadde «samtlige» på i alle fall 5000 lesere betalt fast månedsabonnement over et helt år, ville altså omsetningen vært 5,3 millioner kroner. Det sier seg selv at Parc Fermé kunne blitt en helt unik plattform dersom dette kunne bli reelt, men slik nettsiden blir driftet med dagens kapasitet, vil disse tallene aldri oppnås uten at det gjøres grep.

Reklameinntektene etter at koronapandemien slo inn for fullt i mars er på 16.000 kroner hittil, og ekstrainntektene som redaktøren egentlig har for kommentering av bilsport på TV er i stedet bakt inn i Parc Fermé AS sin totalomsetning for å holde driftsresultatet vedlike så godt som mulig. Vi har også tapt mellom 150 og 200.000 i forventede inntekter som følge av koronakrisen da flere annonsører var tvunget til å hoppe av de fortløpende intensjonsavtalene som forelå. I tillegg sjekket vi i denne undersøkelsen betalingsviljen med en reklamefri nettside, og det ga såpass lite utslag at vi i alle fall ikke kommer til å stenge døren for potensielle ekstrainntekter selv om vi opplever annonsemarkedet som svært krevende, for ikke å si helt umulig å håndtere med dagens situasjon og kapasitet.

For Parc Fermé AS er det svært viktig å holde antall arbeidstimer på et fornuftig nivå, da vi siden 2017 har en årlig drift på nærmere 3000 arbeidstimer i året på én fast stilling som innebærer alle roller i daglig leder, ansvarlig redaktør, journalist, fotograf, vaktsjef, frontsjef, teknisk ansvarlig, helgevakt og markedsansvarlig. Derfor endrer vi nå strategien for å skape mindre arbeidsbelastning på én person, samtidig som vi forhåpentligvis med disse prioriteringene vil opprettholde og styrke kvaliteten på det abonnentene får igjen for.

Har du tilbakemeldinger du ønsker å komme med til oss? Legg gjerne igjen et svar i feltet under, så får du også en unik, personlig rabattkode på 35 prosent til ditt neste abonnementskjøp.

Powered by Labrador CMS