Wiggo Dalmos internasjonale GT3-bil er ett tydelig eksempel på utvidelsen av bakkeløp i Norge. For nå han Dalmo og hans likesinnede fra norsk baneracing stille opp og måle krefter mot tradisjonelle rally- og rallycrossbiler. Her fra Porschefestivalen på Rudskogen i fjor høst.

Bakkeløp:

Inspirert av Europa – nå vil norske løpsbiler måles ytterligere mot hverandre

Det er ingen annen gren som forener norske løpsbiler mer enn bakkeløp. Nå dobles rekkevidden over potensielle deltakere.

Publisert

BAKKELØP: Forrige uke kunngjorde Norges Bilsportforbund endringer og utvidelser i bakkeløp som bilsportgren, men også noen endringer innenfor mesterskapene. I hovedsak handler dette om at antall klasser utvides til at fortrinnsvis biler fra norsk baneracing innlemmes, i tillegg til at den historiske klassen også utvides - men samkjøres med eksisterende historiske rallybiler.

BAKKELØP: Forrige uke kunngjorde Norges Bilsportforbund endringer og utvidelser i bakkeløp som bilsportgren, men også noen endringer innenfor mesterskapene. I hovedsak handler dette om at antall klasser utvides til at fortrinnsvis biler fra norsk baneracing innlemmes, i tillegg til at den historiske klassen også utvides - men samkjøres med eksisterende historiske rallybiler.

Fellesnevneren er at samtlige nye klasser deltar kun på asfalt. I NM er det satt opp to runder fra NMK Sør-Gudbrandsdal, som i fjor - med grusløp på Hunderfossen 29. og 30. april, samt asfaltrunden ved Lysgårdsbakken, foreløpig udatert.

– Rallycrosseksjonen har sett på flere muligheter for å gjøre bakkeløp mer attraktivt, først og fremst med tanke på antall deltagere, men også for publikum. Det har blitt sett til Europa hvor man kjører bakkeløp med mange flere klasser enn det vi har i Norge, skriver rallycrosseksjonen, som har ansvaret for bakkeløpsgrenen, på NBFs egne nettsider.

Nye klasser - bakkeløp

Klasse 1: Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³

Klasse 2: Supernasjonal over 2000 cm³

Klasse 3: Rallybiler med tohjulstrekk

Klasse 4: Rallybiler gruppe A 4WD, Super Cars, Supercar Lites, gruppe N 4WD, RC div. 1 WRC- og R5 biler (inkl. biler med utgått homologering også biler utgått fra gr. B, tidligere Divisjon 2 biler i h.t. teknisk sikkerhets reglement inneværende år.

Klasse 5: Racing GT+, GT1, Gatebil Extreme, Drifting Pro og Semi Pro.

Klasse 6: Racing GT3

Klasse 7: Racing GT4 og GT5

Klasse 8: Historisk Appendix K til og med 1600 ccm

Klasse 9: Historisk Appendix K over 1600 ccm

Klasse 10: Rallycross Historisk

Slår sammen Supernasjonal

I motsetning til i Norge, så kjøres bakkeløp på internasjonalt plan så å si utelukkende på rene asfalttraseer. Det åpner opp for en mye større spennvidde av biler og klasser, ettersom det er bilsport på fast underlag som har den største internasjonale utbredelsen.

I enkelte tilfeller er til og med formelbiler vist fram i bakkeløp ved siden av ordinære baneracingbiler, sammen med rally og rallycross som mer fleksible på format og underlag.

Foreløpig er det klasse 1 til 4 som er blitt forhåndsinnvilget NM-status basert på deltakelsen i fjor. Det er også verdt å nevne at de har slått sammen Supernasjonal-klassene, ved at klasse 1 og 2 samkjøres med hverandre, det samme med klasse 3 og 4. Her er det kun motorvolum under og over to-liter som definerer klassen - og med det vil man enklere utelukke uklarheter man eksempelvis så ved Høidalen-saken i fjor.

Slik blir det flere NM-klasser

Men forbundet åpner opp for flere NM-klasser (se faktaboks). Klasse 5 til 9 vil få NM-status om det er minst ti deltakere på plass, alternativt norgescupstatus ved minimum åtte deltakere. Det samme vil gjelde for klasse 10, altså historisk klasse.

På spørsmål om hvor stor økning i antall deltakere som forventes, så svarer forbundet noe mer lunkent og avventende.

– Vi har ingen formening om antall, men det bør bli en del deltagere i det minste. Om det vil bli nok til å oppfylle for NM-status gjenstår å se, sier sekretær Vera Bakke Andresen til Parc Fermé, og viser til forbundets pressemelding for ytterligere bakgrunn om forandringen i bakkeløp.

– Hvor lenge har dere vurdert å utvide biler og klasser i bakkeløp?

– Ikke lenge. Det kom opp som forslag og ble vurdert av seksjonen en stund, samt at vi søkte råd fra de som har ansvar for de nye klassene, sier hun.

Rekkevidde av deltakere

Klasse 1: 59 biler

Klasse 2: 66 biler

Klasse 3: 148 biler

Klasse 4: 45 biler

Sum: 318 biler

Klasse 5: 92 biler

Klasse 6: 26 biler

Klasse 7: 93 biler

Klasse 8/9: 61 biler

Klasse 10: 16 biler

Sum: 288 biler

Totalt: 606 biler

* Beregningen er gjort utifra mesterskapene i de respektive grenene fra 2022. Avvik vil forekomme basert på biler som er delt på gjennom sesongen, og eventuelle løpsklare biler som ikke har utløst lisens.

Nesten 50 prosent økning

Parc Fermé har sjekket med base i fjorårets poenglister om hvor stor utvidelse det er snakk om ved å innlemme racingbiler og historisk rallycrossklasse

Klasse 1 til 4 ble kjørt over seks klasser i fjor med mesterskapstatus, og basert på poenglistene fra deres ordinære mesterskap så var det totalt 318 førere som tok poeng. Dette gir kun en pekepinn på antall tilgjengelige biler, og er på ingen måte noe faktisk tall, all den tid noen av førerne som har tatt poeng har delt biler gjennom sesongen.

Ved å innlemme klasse 5 til 10, så vil rekkevidden på potensielle biler basert på poeng og deltakelse i de ordinære grene i fjor tilsvare totalt 288 biler ekstra. Det gir en totalrekkevidde på 606 biler, altså en økning på 47 prosent. Eller en nær dobling om du vil. Men igjen vil vi påpeke at dette er basert på deltakelser og ikke gir en spesifikk fasit på hvor mange faktiske biler som er tilgjengelige.

Enn så lenge utelukkes biler med åpent tak, det vil si formelbilene og Seven-bilene, fra baneracingen. Av andre relaterbare bilsportgrener er ikke bilcross eller crosskart oppnevnt i oversikten. Der har forbundet to ulike forklaringer.

– Bilcross kan kjøre bakkeløp i henhold til Bilcrossreglementet og eventuell bakkegodkjenning. Bilcross skal ikke ha noen form for NM- eller NC-status. Når det gjelder crosskart så er dette en sikkerhetsmessig vurdering som har flere sider, sier sekretæren.

Powered by Labrador CMS