Thierry Neuville har gjort to store lovbrudd i trafikken på under ett år i forbindelse med deltakelse i en VM-runde i rally.

VM-stjernene er i ferd med å ødelegge ryktet til sin egen sport hvis ingen snart tar tak

Det er mulig det bare er en personlig overreaksjon, men på under ett år har vi sett en kjøreatferd blant våre beste utøvere jeg frykter kan bli ekstremt skadelig for rallysporten.

Publisert Sist oppdatert

Denne teksten er en kommentar og skildrer artikkelforfatterens personlige synspunkter.

RALLY: Det har altså skjedd igjen. En av verdens mest profilerte og best betalte rallyførere har begått ett av de største overtrampene - med unntak av fyllekjøring - jeg mener man kan gjøre med kjøredressen på og den internasjonale lisensen på innerlomma.

Og når man ved to tilfeller på under ett år overskrider fartsgrensen med nesten dobbelt så høy hastighet, så bør varsellampene blinke på nivå med Times Square og The Strip. Men her har altså lyspærene aldri fungert.

Overvåkes konstant

Bare for å ta den praktiske bakgrunnen først: En deltaker av en VM-runde i rally er under konstant GPS-overvåkning av arrangøren. Bilene er utstyrt med sendere som viser nøyaktig fart på bilen til enhver tid, enten det er på fartsetappe eller transportetappe. Og når fartsgrensene brytes på offentlig vei, så er det ikke gitt at det er lasermålinger eller fotobokser som avslører førerne, men det er arrangøren i samarbeid med FIA selv som samler inn denne dataen. Og således verdens enkleste ting å oppdage og dokumentere.

Simen Næss Hagen, daglig leder og ansvarlig redaktør for Parc Fermé.

Under Rally Estland i juli i fjor ble Thierry Neuville målt til 190 kilometer i timen i en 90-sone på transportetappen, en helt ordinær offentlig vei hvor enhver som ferdes er pliktig til å følge vanlige trafikkregler fra det landet man kjører i, totalt blottet for unntak selv om man sitter i en lisensiert løpsbil.

Årsak for fartsovertredelsen: «Dårlig tid» til å rekke innsjekk til neste tidskontroll.

Fredag ble Thierry Neuville målt i 156 kilometer i timen i en 80-sone på en transportetappe under Rally Kroatia, en transportetappe som igjen er en helt vanlig, offentlig vei hvor andre bilister og trafikanter også har sin fulle rett til å ferdes på en trygg måte. Den totale målingen viser attpåtil at Neuville konstant overskred fartsgrensen over en avstand på 11 kilometer, altså 1,1 mil.

Årsak for fartsovertredelsen: «Dårlig tid» til å rekke innsjekk til neste tidskontroll.

Så tar jeg forøvrig her et forbehold om gjentakelser for kommentaren jeg publiserte i fjor sommer under nettopp samme omstendigheter som akkurat samme mann spilte hovedrollen i under Rally Estland.

Ved begge tilfeller har Thierry Neuville støtt på tekniske problemer som forsinker framgangen hans i løpet. For hvert minutt man blir forsinket, så får man 10 sekunders tidsstraff i løpet. For førere som kjemper om topplasseringer, så er disse sekundene svært dyrkjøpte. Og uforutsette, tekniske problemer er noe av det mest ergerlige en rallyfører kan oppleve under et løp.

Men det rettferdiggjør ikke denne type handlinger som Neuville nå har gjort to ganger på under ett år. Ikke under noen omstendighet eller andre unntak. «Dårlig tid» er aldri et fungerende argument i en slik situasjon.

Da Neuville brøt fartsgrensen med 111 prosents overtredelse i Estland i fjor, så fikk han en bot på 2500 euro, pluss betinget suspensjon fra én VM-runde ut sesongen dersom han brøt fartsgrensen en gang til. Riktignok bare hvis den oversteg fartsgrensen med 30 prosent eller mer…

Utestengelse er ikke tema

Denne helgen brøt han fartsgrensen med 95 prosent. Og straffen ble først en bot på 1900 euro direkte fra løpsleder, som videre rapporterte Neuvilles villmannskjøring til FIAs jury for en nøyere vurdering om eventuell ytterligere straff. Sent fredag kveld har dommerne sagt sitt: Fasiten er to dagers «samfunnsstraff» i form av å pliktig delta på sidelinjen under et FIA-arrangement, i tillegg til ett minutts tidsstraff som tillegges totalttiden i Rally Kroatia.

Men ingen betinget utestengelse denne gang. Ikke antydning en gang til at lisensen hans skal vurderes inndratt. For Neuville betyr det altså fortsatt grønt lys, helt uten problemer, bare med et tidstillegg som i mine øyne er totalt ubetydelig i denne sammenheng, og ikke minst at en annen del av straffen er å stille opp på «noe kjedelige FIA-greier» for å lære ei lekse. Kanskje Neuville er så uheldig at han må stille opp på arbeidsoppgaver som vi er prisgitt at frivillige funksjonærer tar tak i under god gammeldags dugnadsånd.

Det framkommer i domsdokumentet at Neuville i jurymøtet attpåtil presterte å si at han følte seg «forpliktet til å bryte fartsgrensene» for å begrense forsinkelsen på transportetappen. Også legger han selvfølgelig til at det var så lite trafikk at han ikke så noen sikkerhetsrisiko ved dette, selv om det var med fullt forsett den enorme fartsovertredelsen han foretok seg.

Jeg kunne flirt uhemmet av Neuvilles utspill derssom det var sagt med overbevisende selvinnsikt og sjarmerende ironi, kombinert med en uforbeholden anger. Men et offisielt FIA-dokument er det stedet for humor, ironi og sarkasme.

For bare det å utvise en slik holdning i fullt alvor, ufiltrert og totalt blottet for forståelse av hva dette innebærer av både sikkerhetsrisiko og ikke minst potensiell totalkollaps av omdømme, det viser ene og alene at vi ikke kan ha slike utøvere til å representere rallysporten.

Oi, sa jeg nå at Thierry Neuville bør utestenges fra Rally-VM for en periode? Ja, det gjorde jeg. Spesielt når vi ser en gjentakende atferd av dette kaliberet. Så kan kompetente og troverdige jurister eventuelt gjøre en kvalifisert vurdering av en passende tidshorisont.

Norsk standard betyr fengelsstraff

Sikkerhet, og ikke minst trafikksikkerhet, bør veie ekstremt tungt når FIA ser på regelbrudd av ulike karakterer som overtredes av lisensierte utøvere. Spesielt innenfor rally, hvor man nettopp benytter seg av offentlige veinett for å kunne gjennomføre et løp. Ingen annen form for bilsport kan identifiseres og assosieres mer med trafikksikkerhet enn nettopp rally.

Men er det noe rom for forståelse i Neuvilles argumentasjon oppi det hele her? Han er tross alt en av verdens beste utøvere til å håndtere en bil, og så lenge bilen var trygg å kjøre og det ikke var noe trafikk, så var det vel ikke så farlig at han gassa på litt ekstra på den offentlige veien? For hans egen sportslige skadebegrensning.

Tja. Du kan jo prøve det samme selv, enten du er rallyfører eller vanlig bilist, da aller helst gjennom en lasermåling eller fotoboks, og legg gjerne opp samme argumentasjon overfor lensmannen du møter på eller juristen som sender deg selfien i posten. Vedkommende blir neppe imponert. Og du kan høyst sannsynlig pakke bagen for en snarvisitt til kasjotten.

Og vi enes vel de fleste om at det til syvende og sist ikke skal være forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker.

Hadde Neuville blitt stoppet av norsk politi med tilsvarende fartsovertredelser, så hadde sannsynligheten for ubetinget fengselsstraff vært stor. I en 80-sone vurderes denne form for sanksjonering allerede fra 136 kilometer i timen. I en 100-sone fra 165 kilometer i timen. Neuville ligger godt over dette ved begge tilfeller. Så skal jeg ikke si her og nå at han skal sendes inn bak lås og slå, men norsk politi- og rettspraksis er faktisk klinkende klar. Forresten, på toppen av dette skal førerkortet etter norsk standard også ryke i rundt to år ved slik grisekjøring. Bare så det er protokollført.

Ekstra skjerpende som bilsportutøver

Det er ingenting formildende ved at det ikke er trafikk eller folk som utgjør en risiko, slik Neuville - totalt blottet for selvinnsikt - legger fram som sitt kronargument. Uten tilsynelatende anger over det han har gjort også.

Tvert imot er det i mine øyne særdeles skjerpende at slike lovbrudd praktiseres av store internasjonale profiler som får godt betalt for å kjøre fort med bil under trygge omgivelser, men attpåtil også representere trafikksikkerhet i fullt alvor gjennom FIAs etterhvert svært lite troverdige kampanjesatsing rettet mot trafikksikkerhet.

En ting er jo vurderingen der og da, kalkuleringen over at lite trafikk kombinert med gode førerferdigheter og en sikker bil ikke utgjør den samme risikoen. Men den største problemstillingen handler om sportens omdømme i samfunnet og blant vanlige folk. Vi må huske på at motorsporten er avhengig av relativt bred støtte og anerkjennelse lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å kunne beholde retten til å utøve denne idretten, spesielt med rally som - som nevnt - tross alt må ta seg til rette på offentlige veinett for å sy løpet sammen.

Det tar seg dårlig ut å se at våre beste representanter regelrett pisser på noen av de viktigste holdningene vi har overfor trafikksikkerhet. Nemlig den gode gamle «kjør pent».

Null FIA-troverdighet

Jeg vil også igjen understreke at FIA har satt av store porsjoner med midler og ressurser til å sette et betydelig fokus på trafikksikkerhet gjennom motorsportens slagkraft. Dette er så fint titulert med «FIA Action For Road Safety». I det aktuelle jurydokumentet skal jeg også direkte sitere et utdrag i retning straffen til Neuville:

«For høy hastighet representerer et alvorlig brudd på de ovennevnte paragrafene i FIAs internasjonale sportsreglement. I dette tilfellet var hastigheten som ble registrert nesten 100 % over fartsgrensen, og verken fravær av trafikk eller intensjonen om å prøve å redusere forsinkelsen ved TC4A (tidskontroll til service, red.anm.) kan tas i betraktning for å kreve formildende omstendigheter. Da de tok denne avgjørelsen, bemerket dommerne også at mannskapet brøt fartsgrensene over en total avstand på 11 kilometer.

FIA fremmer stadig trafikksikkerhet gjennom kampanjene «FIA Action for Road Safety» og «3500lives».

Videre er «Obey the Speed Limit» en av FIAs gylne regler. Sikkerhet er fortsatt en sentral utfordring, og FIA er forpliktet til å gjøre alt for å forbedre kjøreatferden.»

Nå har FIA altså «gjort alt» for å forbedre kjøreatferden til Neuville, ved å gi ham en bot på 1900 euro, ett minutts tidstillegg til Rally Kroatia og to dagers såkalt «public service» for FIA. Snakk om tiltaksgjennomføring og skadebegrensning av elendige trafikksikkerhetsmessige holdninger blant en av verdens mest profilerte bilsportutøvere.

Det er jo passende i denne sammenheng å bemerke at FIA i fjor slo hardt ned på Ole Christian Veibys brudd på covid-reglene da han brakte med seg smitte til Rally Portugal etter å ha vært nærkontakt med en nylig smittet Andreas Mikkelsen. Straffen var nådeløs med seks måneders utestengelse, fordi et slikt regelbrudd kunne sette sportens posisjon og omdømme i fare hos de ulike nasjonale myndighetene i vertslandene de gjennomfører løp hos.

Til sammenlikning er det nærmest «helt i orden» at rallyførerne kan kjøre gris på offentlig vei, og nærmest oppfordre til at slikt er greit så lenge du selv vurderer omstendighetene som trygge, slik jeg tolker de ekstremt beskjedne og usle symbolske straffene som er delt ut det siste året. En bot på noen tusenlapper her svir mindre for dem enn en gul lapp i ruta for oss vanlige lønnstakere. Ingen reell trussel om at de fratas lisensen og utestenges fra jobben deres er ikke preventivt på noen som helst måte.

Skremmende utvikling i WRC

I denne kommentaren får Neuville mest fokus. Men det er verdt å nevne at han ikke er alene. Sebastien Ogier stakk fra politiet etter et trafikkuhell i samme løp, Rally Kroatia, fjor ett år siden. Og vi må virkelig ikke glemme at Neuvilles teamkamerat Ott Tänak hadde isolert sett enda styggere fartsovertredelse ved å gasse opp til 101 kilometer i timen i ei 40-sone i Finland i fjor. Bota var klekkelig, 5000 euro, men det var ikke snakk om å vurdere lisensen hans der heller.

Så har vi titt og ofte større og mindre forseelser av brudd på trafikkreglene, spesielt det å bryte fartsgrensene på transportetappene. En nullvisjon ved dette er vanskelig å oppnå, og jeg skjønner at fristelsen er stor for førerne når man kjemper mot klokka. Men det vi har sett fra Neuville og hans likesinnede bare på ett år er faktisk av de mer ekstreme tilfellene som er avdekket og dokumentert på ganske kort tid.

Foruten nevnte fyllekjøring som en alvorlig forseelse i trafikken, så er brudd på fartsgrensene av disse omfangene i mine øyne noe av det verste du kan gjøre som rallyfører utifra resonnementene jeg har lagt fram. Slike overtredelser vil potensielt kunne rive ned et omdømme som sporten er totalt avhengig av, og ikke minst at troverdigheten til FIAs kampanjer for trafikksikkerhet faller fullstendig i grus. Ved å bære med seg disse holdningene som en profesjonell utøver, så vil det alltid ligge en risiko der for en dag å volde skade hos en uskyldig tredjepart, og med det er rallysporten i en enorm fare dersom det en dag skulle skje.

For slike elementer som vi har vært vitne til nå det siste året, det gir motstandere av bilsporten ekstremt god næring som kan skape større problemer på sikt hvis dette i praksis ikke slås ned på av de som nettopp sitter på ansvaret for denne sporten.

Informasjon: Parc Fermé har forsøkt å komme i kontakt med Hyundai for en kommentar. De har så langt ikke besvart våre henvendelser.

Powered by Labrador CMS